Lääkkeenoton muistutuspalvelu

Unohtuiko lääke? Onko Sinulla tai läheiselläsi vaikeuksia muistaa ottaa lääkkeet ajallaan?

Lääkkeenoton muistutuspalvelu on apteekin tarjoama edullinen lisäpalvelu, jonka tarkoituksena on vähentää lääkkeiden oton unohduksia ja tuoda varmuutta lääkehoidon onnistumiseen. Palvelusta hyötyvät etenkin paljon lääkkeitä käyttävät iäkkäät ja heitä hoitavat omaiset, lääkityksestään itsenäisesti huolehtivat lapset ja nuoret, sekä kaikki, joiden tulee muistaa ottaa lääkkeensä useita kertoja päivässä tai esimerkiksi joka toinen päivä.

Apteekin lääkemuistuttaja

Lääkkeenoton muistutuspalvelussa apteekki ajastaa Apteekin Lääkemuistuttaja-laitteen hälyttämään ääni- ja valomerkillä aina silloin, kun on aika ottaa lääkkeet. Ennen muistuttajan ajastamista farmaseutti tai proviisori tarkistaa, että lääkkeiden ottoajankohdat ovat oikeat ja että ne sopivat asiakkaan ruokailu- ja vuorokausirytmiin.

Apteekissa varmistetaan, että lääkkeet otetaan tarkoituksenmukaisella tavalla: lääkkeestä riippuen esimerkiksi aterian yhteydessä tai tyhjään mahaan, jos se on lääkkeen tehon tai haittavaikutusten ehkäisyn kannalta tärkeää. Asiakas saa lääkekortin, johon on merkitty kunakin hälytysajankohtana otettavat lääkkeet, sekä tietoa lääkkeiden oikeasta käytöstä.

Lääkemuistuttajan käyttö on helppoa. Kun lääkemuistuttaja hälyttää, otetaan tarvittavat lääkkeet ja kuitataan hälytys lääkemuistuttajan napista painamalla. Laite rekisteröi kuittaustiedon. Kun asiakas käy seurantakäynnillä apteekissa, kuittaustietoja voidaan tarkastella ja tarvittaessa siirtää hälytysaikaa paremmin arkirytmiin sopivaksi.

Lääkkeenoton muistutuspalvelun hyödyt

• vähentää lääkkeiden oton unohduksia
• edistää lääkkeiden oikeaa käyttöä
• tuo varmuutta lääkehoidon onnistumiseen

Lääkkeenoton muistutuspalvelua tarjoavat apteekit

Etsi alla olevasta apteekkihausta lähin Lääkkeenoton muistutusta tarjoava apteekki tai katso apteekit tästä. Palvelu löytyy erityispalvelut-pudotusvalikosta. Kysy lisää omasta apteekistasi!

Työkalut

Apteekkihaku

Hae apteekki

Lääkekorvauslaskuri

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

Terveyskirjasto

Luotettavaa tietoa terveydestä

DUODECIM