‹ Takaisin

Lääketietoa  |  25.09.2014

Lääketietoa koululaisille

Lapselle on hyvä opettaa, että lääkkeitä ei pidä popsia turhaan, mutta toisaalta jos on kipeä, lääkettä kannattaa ottaa ohjeen mukaan.

Lapset ja nuoret saavat mallin lääkkeiden käyttöön yleensä kotoa. Koti on myös hyvä paikka keskustella lääkeasioista. Jo pienet lapset leikeissään lääkitsevät ja hoitavat nalleja ja nukkeja. Siinä voi olla aikuiselle sopiva paikka hienovaraisesti jutella siitä, miten lääkkeet vaikuttavat ja miten ja miksi niitä käytetään. Isompien lasten kanssa asiasta voi keskustella sitten jo tarkemmin.

– Tämä olisi hyväksi, koska viimeistään siinä vaiheessa kun nuori muuttaa kotoa, hänellä olisi hyvä olla perustiedot lääkkeiden käytöstä, kehittämispäällikkö Katri Hämeen-Anttila kannustaa. Hän työskentelee Fimeassa eli Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa.

Vain otettu lääke auttaa

Oikeanlaista lääkintää on, että vaivaan valitaan tepsivä lääke ja sitä myös käytetään. Ei napsita turhaan, muttei myöskään esimerkiksi odoteta, että kipu ehtii yltyä sietämättömäksi, ennen kuin särkylääke otetaan avuksi.

Yleinen huoli on, että ”keho tottuu lääkkeeseen”. Tämä on kuitenkin harvinaista. Esimerkiksi kipulääkkeissä tämä koskee vain vahvoja reseptilääkkeitä, ja niillekin löytyy vaihtoehtoja, jos teho alkaa hiipua.

– Jos sairautta ei hoideta lääkkeellä tai muuten, se voi pahentua. Hoitamaton sairaus myös heikentää toimintakykyä ja vaikeuttaa jokapäiväistä elämää, Hämeen-Anttila mainitsee.

Monet pelkäävät lääkkeiden haittavaikutuksia. Jos kotona aikuiset ovat niistä kovin huolissaan, sama varovaisuus voi siirtyä myös lapselle.

– On hyvä muistaa, että oikein käytettyinä itsehoito- ja reseptilääkkeet ovat turvallisia. Toisaalta kaikki lääkkeet voivat aiheuttaa haittoja, koska ne vaikuttavat eri tavoin elimistön toimintaan. Vakavat haitat ovat kuitenkin harvinaisia. Jos niitä ilmenee, on syytä ottaa yhteys lääkäriin, hän muistuttaa.

Virheitä voi välttää

Lääkkeiden vääriä käyttötapoja on puolisen tusinaa: ali- ja liikakäyttö, päällekkäis- ja turha käyttö, lääkkeen ottaminen eri vaivaan kuin se on tarkoitettu sekä selkeä väärinkäyttö, jossa tavoitteena on esimerkiksi päihtyminen tai parempi urheilusuoritus. Lapsenkin on nämä hyvä ymmärtää.

– Aika yleistä on sekin, että otetaan toiselle määrättyjä reseptilääkkeitä. Samoin lääkkeiden tilaaminen epäluotettavista nettiosoitteista on vaarallista, koska myynnissä on paljon lääkeväärennöksiä. On mahdotonta tietää, mitä ne sisältävät, Hämeen-Anttila toteaa.

Aikuisten lääkkeet voivat olla vaarallisia lapselle, sillä lapsen elimistö toimii eri tavalla kuin aikuisen. Lääkkeiden annostukset ovat yksilöllisiä, ja myös potilaan paino ja terveydentila vaikuttavat niihin.

Leikkikentiltä, kadulta, maastosta ja monista muista paikoista saattaa löytyä poisheitettyjä tai hukkaan joutuneita lääkkeitä. Lapselle on tärkeää teroittaa, että lääke voi sisältää mitä tahansa lääkeainetta, huumetta tai myrkkyä. Samasta syystä lapselle on hyvä tehdä selväksi, että keneltäkään ei saa ottaa vastaan lääkettä, ellei tähän henkilöön voi takuuvarmasti luottaa.

Lapselle pitää myös korostaa, että ruiskun tai neulan löytyessä pitää pyytää aikuinen apuun. Esineeseen ei saa koskea.

Vaarat selville

Kaikenikäisten on tärkeä tietää, miten välttää lääkkeiden haittoja. Ääritapauksessa lääkkeisiin liittyvä vaaratilanne voi tarkoittaa myrkytystä. Sellainen voi tulla, jos lääke esimerkiksi otetaan liian suurena kerta-annoksena tai sitä on käytetty liian paljon pitkän aikaa.

Turvallisuussyistä lääkkeet tulisi aina säilyttää lukittavassa lääkekaapissa pienten lasten ulottumattomissa. Myös hyvänmakuiset vitamiinit ja vastaavat tuotteet saattavat houkutella lasta, joten nekin on syytä säilyttää turvallisesti.

Myrkytystä epäiltäessä neuvoja antaa Myrkytystietokeskus. Sen numero on 09 4711 (vaihde) tai 09 471 977 (suora).

Kotona on hyvä olla lääke- ja muiden myrkytysten varalta lääkehiilijauhetta, jota saa apteekista. Myrkytystietokeskus opastaa, milloin ja miten sitä pitää ottaa ja miten jatkohoitoon hakeudutaan. Ohjeita löytyy myös myrkytystietokeskuksen nettisivuilta hus.fi > hakusana myrkytys.

Opetuspaketista perustietoa

Fimea on yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa laatinut laakekasvatus.fi-sivuston, josta löytyvässä aineistossa on valmiita opiskelukokonaisuuksia kodin ja opettajien käyttöön. Sisältö on suunniteltu luokka-asteittain eri-ikäisille koululaisille. Asiaa on sekä lääkkeistä että tyypillisistä lasten sairauksista ja niiden hoidosta.

Hämeen-Anttila toivoo aikuisten korostavan lapsille ja nuorille, että apteekista saa luotettavaa tietoa, toisin kuin netin keskustelupalstoilta.

– Apteekkien toimintatapa on vastuullinen, eli asiakkaalle ei tyrkytetä lääkkeitä, vaan häntä opastetaan oikeanlaiseen lääkkeiden käyttöön. Tavoitteena on tarkoituksenmukainen käyttö. Se on tärkeä kansalaistaito, hän muistuttaa.


Lisää tietoa


9 hyvää kysymystä lääkkeistä

Lääkkeen oikeanlaiseen käyttöön kuuluu monta seikkaa. Jokaisen on hyvä tarkistaa, miten ja milloin lääkkeestä saa parhaan hyödyn. Apteekista voi aina kysyä neuvoa ja lisätietoa.

1 Onko kyseessä sopiva lääke?

Onko lääke tarkoitettu juuri kyseiseen vaivaan? Voiko sillä olla haittavaikutuksia esimerkiksi yhdessä muiden lääkkeiden tai rohdostuotteiden kanssa?

2 Kuinka paljon otan lääkettä?

Liian pieni annos ei tehoa, liian isosta voi olla haittaa.

3 Millä tavoin otan lääkkeen?

Suun kautta, iholle vai jollain muulla tavalla? Kaikkia lääkkeitä ei saa puolittaa, murskata tai pureskella.

4 Mihin aikaan päivästä otan lääkkeen?

Yleensä asialla ei ole merkitystä, mutta asia kannattaa tarkistaa pakkauksesta tai reseptistä. Jotkut lääkkeet pitää ottaa aina samaan aikaan, toiset taas monta kertaa vuorokaudessa tietyin väliajoin.

5 Otetaanko lääke ruoan kanssa vai ilman?

Yleensä tällä ei ole vaikutusta lääkkeen tehoon. ”Tyhjään mahaan” tarkoittaa vähintään tunti ennen ruokailua tai 2–3 tuntia sen jälkeen. ”Ennen ateriaa” tarkoittaa 15–30 minuuttia ennen.

6 Kauanko otan lääkettä?

Lääke voidaan ottaa tilapäisesti (esimerkiksi särkylääke), kuureina (antibiootit) tai jatkuvasti (pitkäaikaissairauksien lääkkeet). Jos tilapäiseen käyttöön tarkoitettua lääkettä joutuu ottamaan jatkuvasti, oireet kannattaa tutkia lääkärissä.

7 Mitä muuta pitää ottaa huomioon?

Pakkausseloste kertoo, jos lääkkeen käyttöön liittyy jotain erityistä. Esimerkiksi maito tai auringonvalo eivät sovi kaikkien lääkkeiden kanssa tai lääke pitää säilyttää jääkaapissa.

8 Kuinka tarkkailen lääkkeen vaikutusta?

Jos sinusta tuntuu, ettei lääke vaikuta tai epäilet haittoja, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin.

9 Miten suhtautua nettikeskustelijoiden näkemyksiin lääkkeiden käytöstä?

Ne ovat yksittäisten ihmisten mielipiteitä, ja niistä voi saada vertaistukea. Lääkehoidot ovat kuitenkin aina yksilöllisiä, joten keskustelupalstoilla kerrotut kokemukset lääkkeistä eivät päde kaikkiin tilanteisiin, tapauksiin ja potilaisiin.

Teksti Ilpo Salonen, kuvat Ari Heinonen
Asiantuntijana kehittämispäällikkö Katri Hämeen-Anttila, Fimea

Julkaistu Terveydeksi! 2/2014

Apteekki

APTEEKKIHAKU