‹ Takaisin

Ravitsemus ja liikunta  |  23.09.2014

Iloa ja tehoa vauvajumpalla

Vauvajumppa on hauska ja tehokas tapa parantaa vanhemman lihaskuntoa. Vauvalle jumppa on loistavaa tasapainon ja kehon hahmotuksen harjoittelua. Samalla kehittyy vuorovaikutus lapsen ja vanhemman välillä.

Vauvajumpassa heijaillaan, pyö­rähdellään, suukotellaan ja pä­ristellään. Tunnelma on rento, lämmin ja leppoisa, ja hymy on herkässä.

Äidille vauva on oiva lihaspaino, jota nostel­lessa ja heijatessa lihaskunto paranee muka­vaa tahtia. Keinunta, huojunta ja liikkeiden rytmit kehittävät vauvan liikeaistia ja tasapai­noa sekä vahvistavat vauvan tietoisuutta itsestä.

Vauvalle jumpan vaihtelevat asennot ovat erinomaista tasapainoharjoittelua. Myös kehonhahmotus kehittyy. Vauva joutuu kannattele­maan jumpassa päätään, mikä tukee motorii­kan ja omatoimisen liikkumisen harjoittelua, tutkija Arja Sääkslahti Jyväskylän yliopiston lii­kuntatieteellisestä tiedekunnasta kertoo.

Hyviä tuntemuksia

Yhdessä liikkuminen antaa vahvoja tunnetason kokemuksia niin lapselle kuin äidillekin. Vuo­rovaikutus kehittyy vanhemman ja lapsen vä­lillä.

– Yhteiset lasten ja vanhempien kanssa jae­tut kokemukset ovat perhe-elämänkin kannalta hyvin tärkeitä. Ne vahvistavat perheen keskei­siä tunnesiteitä, toteaa Sääkslahti.

Vanhemman psyykkiselle hyvinvoinnille on tär­keää tavata muita ihmisiä ja vaihtaa kuulumi­sia kodin ulkopuolella. Ohjatussa jumpparyh­mässä vauvajumppaa harrastaessa saa muka­vaa aikuista juttuseuraa. Ryhmässä voi jakaa kokemuksia ja antaa ja saada vertaistukea tur­vallisessa ja iloisessa porukassa.

Myös isät ovat tervetulleita jumpparyhmiin. Jumpassa voi käydä kerran viikossa tai useam­minkin, kunhan harrastus ei ala mennä liiaksi suorittamisen puolelle.

Synnytyksen jälkeen rauhassa liikkeelle

Synnytyksen jälkeen liikuntaa olisi hyvä lisätä vähitellen. Omat ja vauvan tuntemukset ratkai­sevat harjoittelun määrän ja rasittavuuden.

Vauva on valmis osallistumaan vauvajump­paan, kun hän pystyy kannattelemaan päätään. Vauvan kasvonilmeitä kannattaa seurata: jos hän näyttää tyytyväiseltä, kaikki on hyvin. Jos liikkeet ovat liian nopeita tai jyrkkiä, lapsen ilme muuttuu hätääntyneeksi ja hän saattaa alkaa it­keä. Aikuisen on silloin jarruteltava ja hidas­tettava tahtiaan.

Jumppaliikkeitä voi tehdä myös aivan hyvin kotona omaan tahtiin.

– Tärkeintä on, että liikkuu ja että liikunta on itselle mieluista, oli se sitten vauvajumppaa, -uintia tai jotain muuta. Vauvaa on hyvä kan­nustaa liikkumaan muutoinkin asettamalla hä­net matolle ja sijoittamalla leluja pienen mat­kan päähän, jotta hän joutuu kurottelemaan niitä kohti. Lapsen pukeminen sylissä on myös tavattoman hyvää harjoitusta lapsen motorii­kalle, Arja Sääkslahti vinkkaa.

Teksti Anna Haikarainen, kuvat Arto Wiikari
Asiantuntijana tutkija Arja Sääkslahti, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta

Julkaistu: Terveydeksi! 2/2013

Apteekki

APTEEKKIHAKU