‹ Takaisin

Terveys  |  23.09.2014

Virtsankarkailu on yleinen vaiva

Ätshii! Aivastus, ponnistus ja lirahdus. Virtsankarkailu on varsin yleinen vaiva naisilla, mutta miehillekin voi ilmaantua oireita iän myötä Ponnistuskarkailun saa parhaiten kuriin lantionpohjan lihasharjoituksilla.

Naisilla raskausaika venyttää ja rasittaa lantionpohjan sidekudoksia ja lisää virtsankarkailun eli inkontinenssin riskiä. Karkailu voi alkaa jo hedelmällisessä iässä, mutta yleensä haittaavat vaivat ilmaantuvat iän myötä, kun altistavia tekijöitä karttuu lisää.

– Vanhemmiten lantion holvin tukikudokset väsyvät, ja niiden kyky kannatella esimerkiksi virtsaputkea heikkenee, kertoo synnytysten ja naistentautien erikoislääkäri Pauliina Aukee Keski-Suomen keskussairaalasta.

Estrogeenin hiipuminen heikentää osaltaan virtsateiden limakalvojen toimintaa. Vaikeaksi koettua ponnistuskarkailua esiintyykin eniten 50–59-vuotiailla naisilla. Tuossa ikävaiheessa joka neljännellä naisella todetaan karkailua.

Vanhemmiten lääkitykset ja pitkäaikaissairaudet, etenkin neurologiset ja munuaisten toimintaan vaikuttavat taudit, tuovat kuvaan uusia ongelmia, kuten pakkovirtsankarkailua ja ponnistus- ja pakkokarkailun sekamuotoa. Eturauhasen liikakasvu ja molemmilla sukupuolilla lantionalueen toimenpiteet ovat riskejä. Yli 70-vuotiaista jo valtaosa kärsii virtsankarkailusta.

Lantionpohjan lihasharjoittelu

Lantionpohjan lihasharjoittelu on paras keino ehkäistä karkailua. Harjoitukset auttavat kaikkiin virtsankarkailun muotoihin.

– Niitä olisi hyvä tehdä jo raskauden aikana, mutta myös synnytyksen jälkeen. Eniten niistä on hyötyä, kun ne tulevat säännölliseksi osaksi arkea, sanoo Aukee, joka on ollut mukana laatimassa omatoimisen harjoittelun potilasohjetta.

Kotiharjoitukset vaativat sitoutumista, koska tuloksia alkaa tulla vasta parin kuukauden päästä, jolloin karkaamisongelmat vähenevät ja elämänlaatu ja jopa seksuaalielämä paranevat.

– Omatoimista harjoittelua voi tehdä missä ja milloin vain. Treenauksen voi hyvin yhdistää päivittäisiin askareisiin ja liikkumiseen.

Kotiharjoittelun apuna voi käyttää vaikkapa biopalautelaitetta, joka antaa korvakuulokkeisiin palautetta harjoittelun tehosta. Samalla laitteella fysioterapeutti tekee lihastestauksen, joka näyttää positiiviset muutokset. Laitteita tärkeämpää on omatoiminen harjoittelu, koska lihasvoima kasvaa vain sen seurauksena.

– Lisäksi säännöllinen kuntoliikunta ja fyysinen aktiivisuus näyttävät vähentävän virtsankarkailua yli 65-vuotiailla. Hyvää kuntoliikuntaa ovat esimerkiksi kävely, kuntovoimistelu, hiihto, uinti ja kuntosaliharjoittelu, Aukee suosittaa.

Älä häpeä virtsankarkailua

Virtsankarkailu koetaan edelleen häpeälliseksi vaivaksi, jota salaillaan ja peitellään. Läheskään kaikki eivät ilkeä hakea siihen apua.

– Viimeistään silloin pitäisi lähteä selvittelyihin, jos vaiva alkaa rajoittaa työntekoa, liikuntaharrastuksia ja sosiaalista elämää.

Apua löytyy ensimmäisessä vaiheessa terveyskeskuksesta, jossa asiaan perehtynyt terveyden tai sairaanhoitaja tai fysioterapeutti tutkii tilanteen. Diagnostiikassa ovat apuna virtsaamispäiväkirja, haitta-astelomake ja erottelupistelomake, joiden avulla selvitellään karkailun tyyppiä, syitä, vakavuutta ja muita sairauksia.

– Ensisijaisena hoitona karkailuun ovat lantionpohjan lihasten harjoittelu ja elämäntapaohjaus. Ylipaino on sekä miehillä että naisilla merkittävä riskitekijä. Laihdutus ja suolen toimintaa edistävä ruokavalio ovat osa hoitoa.

Jos nämä eivät tuo apua, terveyskeskuslääkäri tekee arvion erikoissairaanhoitoon lähettämisestä. Pakkokarkailua ja sen taustalla olevaa eturauhasen liikakasvua hoidetaan ensisijaisesti lääkkeillä. Lievissä tapauksissa rakon kouluttaminen eli virtsan pidättely riittää avuksi.

Jos vaivana ovat molemmat karkailutyypit, voi hoito olla lääke- ja leikkaushoitojen yhdistelmä. Lisätutkimukset ovat tarpeen, jos taustalla on esimerkiksi neurologinen ongelma, lantionalueen kasvain tai gynekologinen sairaus.

 

Lisää tietoa

Kotijumppa virtsankarkailuun

Supista kevyesti peräaukkoa, emätintä ja virtsaputkea. Tee tämä istuen tai seisten.

  • Laske viiteen ja pidä supistus.
  • Rentoudu kymmeneen laskien.
  • Toista 5–8 kertaa.
  • Tee 2 sarjaa.
  • Harjoittele supistamista ponnistuksen (nosto, aivastus, yskiminen) yhteydessä. Supista ensin lihakset ja tee sitten suoritus.
  • Tee harjoituksia säännöllisesti ja useasti päivän aikana. Pidä 1–2 lepopäivää viikossa.

 

Virtsankarkailun tyypit

  1. Ponnistuskarkailu Virtsaa karkaa pieni liraus fyysisen rasituksen tai ponnistuksen yhteydessä.
  2. Pakkokarkailu Virtsaa karkaa runsaasti äkillisen pakon aikana tai sen jälkeen.
  3. Sekatyyppinen karkailu. Virtsaa karkaa sekä ponnistuksen että pakkotunteen aikana.
  4. Ylivuotokarkailu

Rakkolihaksen supistusvoima on heikentynyt esimerkiksi lantionpohjan laskeuman tai rakon hermotukseen vaikuttavien pitkäaikaissairauksien takia. Täysinäinen virtsarakko saa virtsaputken vuotamaan.

Teksti Ritva-Liisa Sannemann
Asiantuntijana synnytysten ja naistentautien erikoislääkäri, LT Pauliina Aukee Keski-Suomen keskussairaalan synnytys- ja naistentautienyksiköstä ja lantionpohjan tutkimus- ja hoitoyksiköstä

Julkaistu Terveydeksi! 3/2012

Apteekki

APTEEKKIHAKU