‹ Takaisin

  |  09.03.2020   |  TARU VANHALA

Lääkehoidon päivänä 12.3 julkaistaan uusi työkalu, LOTTA-lista

Lääkehoidon onnistumisen tarkistuslista eli LOTTA-lista on suunnattu 65 vuotta täyttäneille lääkkeiden käyttäjille lääkehoidon riskien omatoimiseen kartoittamiseen. Helsingin yliopiston tutkijoiden kehittämä lista sisältää kahdeksan oleellisinta kysymystä lääkehoidon riskitekijöistä.

,

Tiedonkulun ongelmat eri terveydenhuollon yksiköiden välillä ovat riski iäkkäiden lääkehoidon onnistumiselle. Kellään ei ole koottua tietoa yksittäisen potilaan kokonaislääkityksestä. LOTTA-lista on työkalu lääkehoidon riskien omatoimiseen kartoittamiseen. Lääkkeenkäyttäjä voi täyttää listan joko itse tai yhteistyössä läheisen kanssa.

- Tarve kansalaisten itse täytettävälle lääkehoidon riskien tarkistuslistalle, jota voidaan hyödyntää kaikkialla terveydenhuollossa on ollut suuri, kertoo listan kehittäjä, farmasian tohtori Maarit Dimitrow Helsingin yliopistosta.

Iäkkäät potilaat ovat erityisen alttiita sekä lääkehaitoille että lääkehoidossa tapahtuville virheille. Tuore väitöstutkimus Oulun yliopistosta osoittaa, että lääkehaitat aiheuttavat lähes neljänneksen iäkkäiden potilaiden erikoissairaanhoidon päivystyskäynneistä.

LOTTA-lista kannustaa ja aktivoi omasta lääkehoidosta huolehtimiseen, kuten laatimaan ja ylläpitämään ajantasaista lääkityslistaa sekä seuraamaan lääkehoidon vaikutuksia.

- Suuri osa LOTTA-listan avulla tunnistetuista ongelmista voidaan ratkaista lääkäreiden tai muiden terveydenhuollon ammattilaisten, kuten apteekin farmaseuttisen henkilökunnan avulla, kuvailee toinen listan kehittäjistä proviisori, tohtorikoulutettava Terhi Toivo.


LOTTA-listan voi tulostaa itse fimea.fi- tai apteekki.fi -sivuilta. Listaa ja apua sen täyttämiseen voi kysyä myös apteekista.