‹ Takaisin

17.03.2016

Onko lääkityslistasi ajan tasalla?

Vain sinä itse tiedät, mitä lääkkeitä todellisuudessa käytät.

Terveydenhuollon potilastietojärjestelmistä sen sijaan ei useinkaan löydy tietoa kaikista potilaalla käytössä olevista lääkkeistä.

Siksi on tärkeää, että jokaisella on itsellään ajan tasalla oleva lääkityslista, johon on kirjattu tieto kaikista omista lääkkeistä, mukaan lukien reseptilääkkeet, itsehoitolääkkeet, rohdosvalmisteet, ravintolisät ja rokotteet.

Lääkityslistaan kirjataan paitsi käytössä olevat lääkkeet, myös kunkin lääkkeen käyttötarkoitus ja annos. Käsin kirjoitettu lista käy hyvin, mutta lääkityslistan tekoon on myös sähköisiä palveluja. Lääketietokeskuksen tuottamassa maksuttomassa Lääkekortti.fi-palvelussa voi ylläpitää, muokata ja tulostaa paitsi omia lääkitys- myös rokotustietojaan.

Lääkityslistasta on hyötyä erityisesti, jos käytössä on useita eri lääkkeitä samanaikaisesti. Lääkitystietojen ylläpito auttaa hallitsemaan lääkitystä ja parantaa lääkehoidon turvallisuutta sekä helpottaa seuraamaan sen onnistumista.

Maaliskuun 17. päivä vietetään Lääkehoidon päivää, jonka yhtenä tavoitteena on lisätä kansalaisten tietoisuutta lääkkeistä ja lääkehoidosta.

Tänä vuonna teemana on lääkehoidon kokonaisuuden hallinta ja lääkitysturvallisuus. Lääkehoidon ammattilaiset järjestävät eri puolilla Suomea lääkkeiden käyttäjille tarkoitettuja teemapisteitä, joilla saa apua lääkityslistan laatimiseen ja ylläpitoon.

Lisätietoja: laakehoidonpaiva.fi ja laakekortti.fi

JENNI JUNTUNEN