‹ Takaisin

  |  08.12.2017

Tästä syystä makoilussa tai istumisessa kannattaa pitää taukoja

Istuminen tappaa, olet varmasti kuullut. Tuoreen tutkimuksen mukaan istumisen ja löhöilyn haittoja voi kuitenkin vähentää jaloittelemalla silloin tällöin.

,

Tulokset vahvistavat viime vuosina kertynyttä näyttöä fyysisen passiivisuuden terveysriskeistä.

Yhdysvaltalaistutkimuksen havainnot osoittavat terveysriskien kertyvän sitä todennäköisemmin, mitä suuremman osan päivästä ihminen istuu, makoilee tai on muuten fyysisesti passiivinen, mutta myös sillä on merkitystä, millaisissa pätkissä näin tekee. Pitkät makoilut tai istumiset olivat selkeämmin yhteydessä terveysriskeihin kuin lyhyet pätkät. Yhteydet havaittiin riippumatta siitä, miten paljon osallistujat harrastivat liikuntaa.

Tulokset perustuvat 12 000 yhdysvaltalaisen 18–74-vuotiaan terveystietoihin. Osallistujille tehtiin kattavat terveystarkastukset, minkä jälkeen he kantoivat vyötäröllään aktiivisuusmittaria viikon ajan.

Tulosten mukaan fyysisesti passiivisimpien osallistujien glukoosi- ja insuliiniaineenvaihdunta olivat selvästi heikommalla tolalla kuin osallistujien, jotka olivat aktiivisempia. Yhteys havaittiin myös analyysissa, jossa tarkasteltiin fyysisesti passiivisten hetkien kestoa.

Aiemmissa tutkimuksissa fyysinen passiivisuus on liitetty muun muassa sydäntautiriskiin sekä suurempaan kuolleisuuteen. Istumisen vähentäminen ja pätkiminen on puolestaan liitetty terveysriskien pienentymiseen. Makoilun ja istumisen pilkkominen jaloittelulla voi olla kätevä keino parantaa varsinkin sellaisten potilaiden terveyttä, joilla varsinaiset liikuntaharrastukset ovat hankalia.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim