Käyttöehdot

Apteekki.fi -sivusto on Suomen Apteekkariliiton (myöhemmin Apteekkariliitto) ylläpitämä sivusto. Sivustoa ylläpidetään seuraavien ehtojen mukaan. Apteekkariliitto pidättää oikeuden muuttaa, korvata tai poistaa ehtoja. Sivuston käyttäjä sitoutuu sivuston ehtoihin ja sivuston hyödyntäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Tämä ei kuitenkaan rajoita käyttäjän lakisääteisiä oikeuksia.

Sivusto sisältää yleistä tietoa terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen sekä sairauksien hoidon tueksi. Sivuston sisältö ei ole tarkoitettu lääketieteelliseksi ohjeeksi tai diagnoosiksi, joka korvaa ammattihenkilön antaman arvion tai ohjeen. Sivustolla olevat itsehoidon ohjeet ja suositukset noudattavat suomalaisia hoitokäytäntöjä.

Sivustolla olevat Terveydeksi!-lehden artikkelit voivat sisältää myös yksittäisten henkilöiden mielipiteitä, koulukuntaeroja ja potilaiden omia kokemuksia. Apteekkariliitto ei ole vastuussa näistä mielipiteistä, eikä niitä pidä tulkita sairauden diagnoosiksi tai hoidon ohjeiksi ilman ammattilaisen arviota. Ulkopuolisten asiantuntijoiden nimet on aina mainittu artikkelissa tai sen yhteydessä.

Sivusto tarjoaa tietoa Apteekkariliiton, sen jäsenapteekkien ja tytäryhtiöiden tuottamista ja tarjoamista tuotteista ja palveluista. Palveluiden tiedoissa, tuotetiedoissa ja apteekkihaun apteekkikohtaisissa tiedoissa voi olla poikkeamia sen hetkiseen tarjontaan nähden. Sivustolla olevia tietoja muutetaan ajoittain. Kaikki sivuston tiedot saattavat sisältää myös painovirheitä.

Apteekkariliitto, sen jäsenapteekit tai tytäryhtiöt PharmaPress ja Medifon eivät ole vastuussa tai korvausvelvollisia välillisistä vahingoista, joita kuluttajalle saattaa syntyä tämän verkkopalvelun käyttämisestä tai palvelun virheellisestä toiminnasta, käytön estymisestä tai palvelussa olevista virheistä, ellei kuluttajansuojalaissa tai muissa kuluttajaa koskevissa laeissa ja määräyksissä ole toisin määrätty.

Suomen Apteekkariliitolla ja sen tytäryhtiöillä PharmaPressillä ja Medifonilla on tekijänoikeuslainmukaiset yksinoikeudet sivuston sisältöön.

Käyttäjä vastaa palvelun käytöstä ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei edellä mainittu toiminta loukkaa tekijän-, teollis- ja muita sovittuja oikeuksia tai ole käyttöehtojen tai hyvien tapojen vastaista. Käyttäjä on vastuullinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.

Apteekki.fi -sivusto sisältää linkkejä muiden kuin Suomen Apteekkariliiton ylläpitämiin sivustoihin. Linkit on tarkoitettu täydentämään tämän verkkopalvelun sisältöä. Apteekkariliitto ei ole vastuussa näiden sivustojen sisällöistä, henkilön tietosuojaan liittyvistä seikoista tai sivustoihin tehdyistä muutoksista tai päivityksistä.

Apteekki.fi -sivustolla on kävijäseuranta. Kävijöitä ei yksilöidä. Tietoja käytetään sivuston analysointiin ja kehittämiseen.

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa.

Apteekki.fi -sivuston vastaava toimittaja on Elina Aaltonen (etunimi.sukunimi@apteekkariliitto.fi), johon voi ottaa yhteyttä, mikäli sinulla on kysyttävää sivuston ehdoista

Apteekkihaku

Löydä lähin Apteekkisi

Lääkehaku

Hinnat, saatavuus ja korvaukset

Terveyskirjasto

Luotettavaa tietoa terveydestä