Palvelu tarjoaa hoitoyksikölle järjestelmällisen toimintatavan ja työkalut tunnistaa ja hallita lääkehoidon riskejä. Palvelun avulla hoitoyksikkö voi kehittää lääkehoitoprosesseja turvallisemmiksi.

Palvelu perustuu neljään riskienhallintatyökaluun:

  1. Turvallinen koneellinen annosjakelu
  2. Lääkekaapin tarkastus ja turvallinen lääkelogistiikka
  3. Turvallisen lääkehoidon toteutuminen
  4. Turvallisen lääkehoidon edellytykset


Tavoitteena on työkaluja hyödyntäen tunnistaa yhteistyössä hoitoyksikön lääkitysturvallisuuden riskikohtia ja laatia niihin kehittämistoimenpiteitä.

Palvelun tavoitteena on apteekkien ja hoitoyksiköiden yhteistyötä lisäämällä parantaa hoitoyksikön ja apteekin yhteisten asiakkaiden lääkehoidon turvallisuutta ja siten hoidon laatua.

Palvelun esite
Palvelun esittelydiat

Turvallisen lääkehoidon tuki -palvelua tarjoavat apteekit löydät tästä.

Työkalut

Apteekkihaku

Hae apteekki

Lääkekorvauslaskuri

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

Terveyskirjasto

Luotettavaa tietoa terveydestä

DUODECIM