Vastuullisuus

APTEEKIN VASTUULLISUUSPERIAATTEET

 

HYVÄ LÄÄKEHOITO 

Tavoitteemme on hyvä ja turvallinen lääkehoito, joka ylläpitää ja parantaa toimintakykyä ja vähentää sairastamisen  kustannuksia.

Toimimme asiakkaan parhaaksi
Kehitämme toimintaamme ja palvelujamme asiakaslähtöisesti. Ohjaamme asiakkaan eteenpäin tilanteissa, joissa vaiva vaatii lääkärin hoitoa. Hyvä lääkehoito on yhteinen päämäärämme.

Autamme kaikkia yhdenvertaisesti
Tarjoamme jokaiselle terveys- ja lääkeneuvontaa lähipalveluna ilman ajanvarausta. Kohtelemme kaikkia asiakkaita tasa-arvoisesti, syrjimättä ja heidän ihmisarvoaan kunnioittaen.

Varmistamme lääke- ja lääkitysturvallisuuden
Varmistamme, että toimitettavat lääkkeet ovat laadultaan ja pakkausmerkinnöiltään moitteettomia.
Annamme tarvittavat neuvot ja ohjeet, jotta asiakas osaa käyttää lääkkeitä oikein ja turvallisesti. Tarkastelemme lääkehoitoa kokonaisuutena ja huomioimme myös asiakkaan muut sairaudet ja iän. Tuemme lääkehoitojen ongelmatilanteissa ja tarvittaessa otamme yhteyttä lääkäriin.

Huolehdimme lääkkeiden saatavuudesta
Pidämme varastossamme riittävästi lääkkeitä asiakkaidemme tarpeisiin. Toimitusvarmuutemme on huippuluokkaa. Tuemme asiakkaidemme lääkehoidon jatkuvuutta tilanteissa, joissa lääke on saatavuushäiriön vuoksi loppunut.

Kehitämme osaamistamme
Apteekissa lääkeasioissa palvelee aina terveydenhuollon ammattilainen. Kouluttaudumme aktiivisesti ylläpitääksemme ja syventääksemme osaamistamme asiakkaan parhaaksi.

Toimimme osana terveydenhuoltoa
Olemme usein ensimmäinen terveydenhuollon lähipalvelupiste. Tarjoamamme neuvonnan avulla säästämme merkittävästi muun terveydenhuollon resursseja.
Teemme moniammatillista yhteistyötä kansanterveyden edistämiseksi ja pitkäaikaissairaiden hoitoketjun varmistamiseksi. Ratkomme havaitsemiamme potilasturvallisuutta vaarantavia ongelmia.

 

LUOTETTAVUUS 

Kehitämme toimintaamme terveydenhuollon lähtökohdista ja neuvomme näyttöön perustuvan tiedon pohjalta.

Apteekkitoiminnan etiikka ohjaa toimintaamme
Noudatamme Apteekkitoiminnan eettisiä ohjeita sekä alan yhteisiä Kollegiaalisuusohjeita. Apteekkitoiminnassa ammatillinen ja taloudellinen vastuu kulkevat käsi kädessä, mikä luo parhaat edellytykset apteekin johtamiselle terveydenhuollon lähtökohdista.

Neuvomme näyttöön perustuvan tiedon pohjalta
Neuvomme pohjautuvat näyttöön perustuvaan tutkittuun tietoon. Tunnemme tuotevalikoimissamme olevat tuotteet ja osaamme opastaa niiden käytössä.

Tuotteemme ja palvelumme ovat laadukkaita
Tuote- ja palveluvalikoimamme tukee apteekin tehtävää osana terveydenhuoltoa. Valitsemme ei-lääkkeelliset tuotteet itsenäisesti valmistajan tai markkinoijan luotettavuuden, riittävän tiedon ja sopivuuden perusteella apteekin valikoimaan. Valikoimamme perustuu asiakkaiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin.

Käsittelemme asiakastietoja tietoturvallisesti
Noudatamme huolellisesti tietosuoja- ja salassapitovelvoitteita. Tietojärjestelmämme ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia. Ylläpidämme ja kehitämme tietosuojaosaamistamme jatkuvasti.

Markkinoimme asiallisesti
Emme houkuttele asiakasta tarpeettomaan lääkkeiden käyttöön emmekä johda harhaan perusteettomilla väitteillä tai mainospuheilla. Emme tee puhelinmyyntiä. Noudatamme hyviä markkinointitapoja ja asiallisia kilpailukeinoja, joissa huomioimme apteekkitoiminnan erityisluonteen osana terveydenhuoltoa.

 

YHTEISKUNTAVASTUU

Vastaamme avohoidon lääkehuollosta Suomessa. Kehitämme palvelujamme asiakasta, muuta sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä yhteiskuntaa hyödyttävällä tavalla. Työllistämme ja koulutamme lääkealan ammattilaisia.

Vastaamme alueemme lääkehuollosta

Varmistamme, että alueemme asukkaat saavat tarvitsemansa lääkkeet läheltä. Toimimme saamamme luottamuksen arvoisesti, asiakasta, muuta sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä yhteiskuntaa hyödyttävällä tavalla.

Rajoitamme lääkekustannusten kasvua
Etsimme asiakkaalle edullisimman tavan hankkia lääkkeensä. Annamme tietoa lääkkeiden hinnoista ja pidämme varastossa edullisimpia tuotteita.

Toteutamme lääkkeiden suorakorvauspalvelun
Tarkistamme asiakkaidemme oikeuden lääkkeiden Kela-korvaukseen ja annamme korvauksen suoraan apteekissa. Neuvomme lääkkeiden korvausasioissa.

Työllistämme ja koulutamme lääkealan ammattilaisia
Työllistämme apteekeissa yhteensä noin 8 500 lääkealan ammattilaista.
Toimimme opetusapteekkeina ja koulutamme tulevia lääkealan ammattilaisia yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Harjoittelu apteekissa on merkittävä osa uusien farmasian ammattilaisten ja lääketeknikkojen koulutusohjelmaa.
Olemme tutkimusmyönteisiä ja osallistumme apteekeissa uuden tieteellisen tiedon tuottamiseen.

Huomioimme ympäristövastuun toiminnassamme
Otamme vastaan ylimääräiset ja vanhentuneet lääkkeet. Vähennämme lääkejätteen määrää kannustamalla asiakkaita hankkimaan vain tarpeelliset lääkkeet.
Lisäämme tietoisuutta lääkkeiden ympäristövaikutuksista, vähennämme muovipussien tarpeetonta käyttöä ja olemme mukana kamppailussa antibioottiresistenssin uhan vähentämiseksi.

Maksamme verot Suomeen
Maksamme kaikki lääkemyynnistä ja apteekkitoiminnasta perittävät verot sataprosenttisesti Suomeen.
Vuonna 2019 verojalanjälkemme oli 392 miljoonaa euroa. Summa sisältää apteekkiverot, palkkojen ennakkopidätykset, apteekkareiden verot ja henkilökunnan lakisääteiset maksut. Lisäksi tilitimme valtiolle myynnin arvonlisäveroja 270 miljoonaa euroa.

Vastuullisuus

Apteekkihaku

Löydä lähin Apteekkisi

Lääkehaku

Hinnat, saatavuus ja korvaukset

Terveyskirjasto

Luotettavaa tietoa terveydestä