‹ Takaisin

Apteekkari vastaa  |  22.09.2017

Mikä on erityisluvallinen lääke?

Sain Stromectol-nimistä lääkettä. Se olikin erikoinen erityislupavalmiste. Mitä se oikein tarkoittaa? Vaikuttaako tämä Kela-korvaukseen?

Erityislupavalmiste on lääkevalmiste, jolla ei ole Suomessa myyntilupaa. Lääkelain mukaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea voi erityisistä sairaanhoidollisista syistä myöntää erityisluvan. Luvalla lääke voidaan toimittaa poikkeustapauksissa, joissa mikään muu hoito ei auta. Erityislupa on potilaskohtainen ja voimassa vuoden myöntämispäivästä.

Erityislupavalmistetta potilaalle määräävä lääkäri tai hammaslääkäri laatii Fimeaan lähetettävän hakemuksen. Hakemukseen kirjataan erityisluvan perusteet. Yleensä erityislupaa haetaan siksi, että mikään muu lääke tai hoito ei ole auttanut potilasta.

Erityislupamenettelyn syynä saattaa myös olla, että potilaan tarvitsemalla lääkkeellä ei vielä ole myyntilupaa ja siitä on saatavana vain esimerkiksi englanninkielisiä pakkauksia. Myyntilupa voi olla peruuntunut myös siksi, että tietyssä sairaudessa on yleisesti siirrytty käyttämään uudempaa lääkehoitoa. Muita syitä voivat olla tehon, turvallisuuden tai laadun puutteet, muuttunut käsitys lääketieteellisestä arvosta, tarpeesta tai monet muut asiat.

Teidän lääkkeestänne ei saa Kela-korvausta. Erityisluvallisestakin lääkkeestä voi saada Kela-korvausta, jos sen myyntiluvan haltija hakee valmisteelle korvattavuutta Lääkkeiden hintalautakunnalta (Hila) ja hakemus hyväksytään.

Apteekkari Merja Aaltonen, Heinolan Keskusapteekki

Voit lähettää kysymyksesi apteekkarille täältä >

Apteekki

APTEEKKIHAKU