‹ Takaisin

  |  26.11.2015

Digitaalisuus on apteekin arkea

Moni ei tule ajatelleeksi kuinka monipuolisesti apteekkien toiminnassa on hyödynnetty tietoteknisiä ratkaisuja, sähköistä tiedonsiirtoa ja -hallintaa.

Apteekeissa on eletty digitaalisessa toimintaympäristössä jo hyvän aikaa. Moni ei tule ajatelleeksi kuinka monipuolisesti apteekkien toiminnassa on hyödynnetty tietoteknisiä ratkaisuja, sähköistä tiedonsiirtoa ja -hallintaa. Verkkoapteekitkin ovat toimineet Suomessa jo pitkään.

Tietoteknisten ratkaisujen ja -järjestelmien rakentaminen apteekeille on ollut hallittua ja meillä koko maankattava apteekkiverkosto on ollut jo pitkään valmiudessa toimittaa sähköisiä reseptejä. Näin lääkkeet olivat saatavilla sähköisellä reseptillä Suomen kaikista apteekeista, vaikka kyseisen alueen muu terveydenhuolto oli vielä paperisten reseptien varassa.

Apteekeista kuuluvien viestien perusteella asiakkaat ovat pääasiassa tyytyväisiä e-reseptiin ja sen tuomaan helpotukseen omien reseptien hallinnassa. Sähköinen resepti ja apteekin tekemä lääkekorvaustietojen sähköinen tarkistus Kelasta mahdollistaa lääkkeen hakemisen korvattuna mistä apteekista tahansa. E-resepti on helpottanut ja sujuvoittanut myös apteekkien työtä.

Nyt kun reseptien uusimispyynnöt on helppo itsekin lähettää Omakanta-palvelun kautta, ollaan vielä pidemmällä. Kun uusiessaan muistaa jättää palveluun puhelinnumeron, saa tekstiviestinä tiedon heti, kun resepti on uusittu.

Isossa osassa apteekkeja on käytössä myös automaattinen lääkkeiden haitallisten yhteisvaikutusten tarkistus. Ohjelma tarkistaa onko sillä hetkellä ostettavalla lääkkeellä haitallisia yhteisvaikutuksia samasta apteekista aikaisemmin ostettujen reseptilääkkeiden kanssa. Tästä lääketurvallisuutta parantavasta palvelusta hyötyvät erityisesti ne henkilöt, joilla on käytössään paljon reseptilääkkeitä. Heidän kannattaakin keskittää lääkeostonsa yhteen apteekkiin, jotta ostot kirjautuvat apteekin järjestelmään ja niitä voidaan hyödyntää tarkistuksessa ja lääkeneuvonnassa.

Digitaalisuus ei vähennä apteekin ammattilaisen roolia vaan päinvastoin. Kun tekninen työ reseptin toimittamisessa on sujuvaa ja apteekilla on käytössään hyvät tietokannat, antaa se apteekin ammattilaiselle mahdollisuuden tukea entistä paremmin asiakkaan lääkehoidon onnistumista.

Apteekissa kannattaakin ottaa puheeksi mieltä painavat asiat. Jos tuntuu, ettei osaa käyttää lääkettään oikein tai epäilee lääkkeen aiheuttavan haittavaikutuksia, on asiasta hyvä kertoa farmaseutille. Ongelmaan löytyy usein ratkaisu jo apteekissa ja tarvittaessa asiakas aina ohjataan lääkäriin.

Katariina Kalsta
Proviisori, Apteekkariliitto