Tärkeä tiedote   |  23.07.2024  Paramax Rap -valmisteessa virheellisiä pakkausmerkintöjä

‹ Takaisin

Lääketietoa  |  09.03.2023   |  ANNI TURPEINEN   |  PETRI JAUHIAINEN

Apteekista apua omaishoitajille

Omaishoitajat kantavat suurta vastuuta hoitaessaan sairaita läheisiään. Apteekit auttavat omaishoitajaa tarvittaessa potilaan lääkityslistan kokoamisessa ja tarjoavat esimerkiksi lääkkeiden annosjakelupalvelua.

Omaishoitajaliiton mukaan yli miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään, ja varsinaisia omaishoitosuhteita on Suomessa jo 350 000. Väestön ikääntyessä kotona hoidettavien monisairaiden ihmisten määrä kasvaa, ja yhä useampi läheinen ryhtyy omaishoitajaksi.

Fyysisen hoivan lisäksi moni omaishoidettava tarvitsee useita erilaisia lääkkeitä, joiden hankkiminen, oikea annostelu ja turvallinen käyttö ovat omaishoitajan harteilla.

– Omaishoitajat vastaavat usein suhteellisen vaativan potilaan lääkehoidosta ilman alan koulutusta. Mitä enemmän erilaisia lääkkeitä on käytössä, sitä enemmän lääkitykseen voi liittyä riskejä. Apteekki lääkeasioiden asiantuntijana on omaishoitajan tukena turvallisen lääkehoidon toteuttamisessa, sanoo Sonja Kallio, lääkepoliittinen asiantuntija Apteekkariliitosta.

Lääkehoidon kokonaisuus haltuun omaishoitajalle

Omaishoitajien tyypillisimpiä kysymyksiä ­apteekeissa ovat Kela-korvauksiin ja lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutuksiin liittyvät asiat. ­Asiantunteva apu tuo koteihin turvallisuuden tunnetta.

Apteekit tarjoavat omaishoitajien arjen helpottamiseksi ja lääkitysturvallisuuden varmistamiseksi lääkityksen tarkistuspalvelua, jossa yhdessä potilaan ja/tai omaishoitajan kanssa kootaan yhteen potilaan käyttämät lääkkeet eli laaditaan ajantasainen lääkityslista.

– Keskustelemme yhdessä lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutuksista sekä arvioimme muita lääkkeiden käyttöön liittyviä asioita. Apteekki voi esimerkiksi tarkistaa, mitkä ovat lääkkeiden sopivat ottoajankohdat, otetaanko lääke tyhjään mahaan vai ruokailun yhteydessä tai saako tabletteja puolittaa tai murskata nielemisen helpottamiseksi, Kallio luettelee.

Apteekin ammattilaiset ­osaavat auttaa omaishoitajaa myös silloin, kun lääkitys muuttuu. Ajantasainen lääki­tyslista kannattaa pitää mukana aina ap­tee­kissa ja muualla terveydenhuollossa asioidessa.

Lääkkeiden annosjakelu omaishoitajan tueksi

Apteekin toteuttama koneellinen annosjakelu sopii erityisesti monilääkityille asiakkaille. ­Palvelussa apteekki toimittaa lääkkeet kahdeksi viikoksi kerrallaan valmiisiin pusseihin, jossa jokaisen pussin päälle merkitään kellonaika, jolloin lääkkeet tulee ottaa.

– Apteekin annosjakelun myötä omaisen ei tarvitse jäädä yksin lukuisten lääkepurkkien kanssa miettimään, ovatko lääkkeet varmasti annosteltu oikein. Apteekkien osaamista saa ja kannattaa käyttää hyödyksi, Kallio rohkaisee.

Valtuudet apteekkiasiointiin omaishoitajalle jopa 25 vuodeksi

Toisen ihmisen lääkkeet voi hakea apteekista tulostamalla reseptin potilasohjeen tai ottamalla hoidettavan ihmisen Kela-kortin mukaan ja kertomalla apteekissa, mitä lääkkeitä tuli hakemaan. Omaishoitajien kannattaa kuitenkin tehdä valtuutusasiakirja, joka helpottaa apteekissa asioimista toisen puolesta.

– Apteekkiasiointiin valtuutetulla henkilöllä on apteekissa oikeus noutaa reseptilääkkeitä, pyytää reseptin uusimista, tarkistaa Kela- ja reseptitietoja, mitätöidä reseptejä sekä pyytää yhteenvetoa resepteistä toisen puolesta, Kallio kertoo.

Valtuutuksen voi tehdä joko sähköisesti suomi.fi-verkkopalvelussa tai paperivaltuutuksena apteekissa. Paperinen valtuutus on apteekkikohtainen ja se on voimassa enintään kolme vuotta kerrallaan. Lomakkeen voi pyytää omasta lähiapteekista. Sähköisen valtuuden apteekkiasiointiin läheiselle voi antaa jopa 25 vuodeksi.

Kysy rohkeasti apua apteekista

Lääkityksen tarkistuspalvelu ja lääkkeiden koneellinen annosjakelu ovat maksullisia lisäpalveluita, mutta apteekkien antamat neuvot eivät maksa mitään.

Kallio kannustaakin omaishoitajia kysymään kaikissa mieltä askarruttavissa lääkitykseen ja lääkkeisiin liittyvissä asioissa apua apteekista. Apteekissa työskentelevät lääkealan ammattilaiset, farmaseutit ja proviisorit, jotka osaavat neuvoa ja ratkaista lääkkeiden käyttöön liittyviä haasteita. Myös lääkkeiden kotiinkuljetusta ja muita arkea helpottavia palveluita kannattaa kysyä omasta lähiapteekista.

– Jos lääkkeisiin liittyy ongelmia tai jokin mietityttää, apteekki on luonnollinen tuki. Apteekissa autamme mielellämme ja arvioimme, millaisilla palveluilla voimme tukea yksilöllisesti asiakkaan tilannetta. 

Asiantuntijana lääkepoliittinen asiantuntija Sonja Kallio, Apteekkariliitto

Julkaistu Terveydeksi! 1/2023

Apteekki

APTEEKKIHAKU