‹ Takaisin

Lääketietoa  |  18.01.2024   |  TARU VANHALA   |  MIKKO MÄNTYNIEMI

Biologisten lääkkeiden apteekkivaihto alkaa huhtikuussa

Biologinen lääke voidaan pian vaihtaa apteekissa edullisempaan vaihtokelpoiseen valmisteeseen. Ensimmäisenä vaihdon piiriin tulevat laskimotukosten estoon ja hoitoon käytettävät enoksapariinivalmisteet.

Huhtikuun 2024 alussa vaiheittain käynnistyvä biologisten lääkkeiden lääkevaihto mahdollistaa lääkkeen vaihdon edullisempaan valmisteeseen apteekissa.

Ensimmäisenä lääkevaihdon piiriin tulevat enoksapariinivalmisteet, joita käytetään laskimotukosten estoon ja hoitoon. Tammikuussa 2025 lääkevaihto apteekeissa laajenee insuliineja lukuun ottamatta kaikkiin muihin biologisiin lääkkeisiin.

Diabeteksen hoidossa käytettävien glargininsuliinien lääkevaihto alkaa huhtikuussa 2025 ja muiden pitkävaikutteisten insuliinien tammikuussa 2026. Lyhytvaikutteiset insuliinit eivät kuuluu lääkevaihdon piiriin. Alle 18-vuotiaiden potilaiden biologisia lääkkeitä ei vaihdeta apteekissa. Fimean lääkehaun avulla voi tarkistaa, mitkä lääkkeet ovat biologisia lääkkeitä.

Biologinen alkuperäislääke ja biosimilaari ovat hoidollisesti samanarvoisia

Biologinen lääke on valmiste, jonka vaikuttava aine on biologinen aine. Biologinen lääke annetaan yleensä infuusiona laskimoon tai pistoksena ihon alle. Biologisia lääkkeitä käytetään muun muassa diabeteksen, reumasairauksien, tulehduksellisten suolistosairauksien, astman ja syövän hoitoon.

Biosimilaari on samankaltainen, yhtä tehokas ja yhtä turvallinen kuin alkuperäinen biologinen lääke. Se sisältää samaa vaikuttavaa ainetta kuin alkuperäislääke.

Apteekit opastavat antolaitteiden käytössä

Alkuperäisen biologisen lääkkeen ja biosimilaarin antolaitteiden toiminta voi erota toisistaan. Vaihtokelpoisten valmisteiden antolaitteet ovat kuitenkin siinä määrin samankaltaisia, että vaihto voidaan toteuttaa turvallisesti apteekin farmaseuttisen henkilökunnan antaman laiteneuvonnan jälkeen. Lääkehoitoon liittyvistä asioista kannattaa keskustella hoitavan lääkärin kanssa.

Biologisia lääkkeitä käyttävien kannattaa huomioida, että biologisten lääkkeiden reseptien voimassaoloaika supistui yhteen vuoteen viime vuoden alusta lähtien. Kaikki 1.1.2023 alkaen kirjoitetut reseptit ovat siis voimassa vain vuoden, vaikka reseptiin olisi kirjattu voimassaoloajaksi kaksi vuotta.

Jopa miljoonien eurojen säästöt

Kelan maksamat lääkekorvaukset ovat olleet kasvussa viime vuosina. Vuonna 2022 Kela maksoi lääkekorvauksia yhteensä 1,8 mrd. euroa. Korvaukset kasvoivat 3 prosenttia eli 51 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Korvausten kasvu johtuu pääasiassa kalliiden alkuperäislääkkeiden, kuten biologisten lääkkeiden käytön lisääntymisellä.

Biosimilaarit lisäävät hintakilpailua biologisten valmisteiden välillä, ja niiden avulla voidaan saada merkittäviä säästöjä lääkekustannuksiin. Biosimilaarit myös tuovat useampia vaihtoehtoja sairauksien hoitoon ja voivat parantaa sitä kautta biologisten lääkkeiden saatavuutta.

Biosimilaarien laajemmalla käyttöönotolla on arvioitu saavutettavan miljoonien eurojen vuosittaiset säästöt valtion lääkekorvauskustannuksissa.

Apteekki

APTEEKKIHAKU