‹ Takaisin

Lääketietoa  |  11.05.2023   |  HANNA HYVÄRINEN   |  ISTOCKPHOTO

Emerade-adrenaliinikynät pyydetään palauttamaan apteekkiin

Emerade-kynien testauksessa on havaittu laatupoikkeamia. Ennen Emerade-kynän palauttamista asiakkaan tulee hankkia lääkäriltä resepti korvaavalle adrenaliinivalmisteelle.

Apteekkien asiakkaita pyydetään palauttamaan Emerade-adrenaliinikynät takaisin apteekkiin.

Takaisinveto koskee kaikkien Emerade-adrenaliinikynän vahvuuksia ja eriä, joissa on vielä käyttöaikaa. Ennen kynän palauttamista apteekkiin asiakkaan tulee kuitenkin olla yhteydessä lääkäriin ja hankkia resepti korvaavalle adrenaliinikynävalmisteelle (Epipen tai Jext).

Adrenaliinikynät eivät ole keskenään vaihtokelpoisia, joten apteekki ei voi toimittaa Emerade-reseptillä Epipen- tai Jext-kynää.

Emeraden myyntiluvan haltija Pharma Swiss Česká republika s.r.o vetää valmisteet pois myynnistä varotoimenpiteenä. Kynien testauksessa on havaittu laatupoikkeamia, joissa Emerade -kynä ei ole toiminut asianmukaisella tavalla. Näissä tapauksissa lääkeannosta ei ole tullut lainkaan tai annos on tullut ennenaikaisesti.

Emerade-adrenaliinikynän käyttäjän tulee:

  • Ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin saadakseen lääkemääräyksen korvaavalle valmisteelle.
  • Varmistaa ennen palauttamista, että hänellä on korvaava valmiste käytössään.
  • Palauttaa Emerade-kynä apteekkiin.

Myyntiluvan haltija ohjeistaa erikseen apteekkeja lääkkeen palauttamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä.

Anafylaksiatapauksissa on otettava aina yhteys hätäkeskukseen

Emerade-kynää käytetään ensiapuna välitöntä hoitoa vaativissa vaikeissa, äkillisissä ja henkeä uhkaavissa allergisissa reaktioissa (anafylaktisessa reaktiossa), joiden aiheuttaja on esimerkiksi hyönteisen pisto tai purema, ruoka-aine, lääke tai fyysinen rasitus.

Fimea muistuttaa, että mikä tahansa adrenaliinikynä on tarkoitettu ensiavuksi. Potilaan on aina hakeuduttava hoitoon kynän käyttämisen jälkeen.

Tilanteessa on soitettava hätänumeroon 112, hälytettävä ambulanssi ja mainittava tässä yhteydessä anafylaksia, vaikka potilaan oireet vaikuttaisivatkin olevan jo häviämässä. Käytetty adrenaliinikynä on hyvä ottaa mukaan.

Apteekki

APTEEKKIHAKU