‹ Takaisin

Lääketietoa  |  22.09.2021   |  VIRVE JÄRVINEN   |  VUOKKO SALO

Katsastusaika apteekkiin, kiitos!

Kuten auto, lääkehoito kannattaa katsastaa vikojen varalta. Kun ongelmat ja puutteet hoidetaan kuntoon, matka jatkuu turvallisesti. Lääkehoidon tarkistus- ja arviointipalvelut helpottavat lääkehoidon hallintaa.

Kuka vastaa lääkehoitoni turvallisuudesta?

Lääkäri vastaa potilaan lääkehoidosta, mutta ajantasainen tieto omasta lääkityksestä on lääkkeiden käyttäjällä. Automaattisesti ajantasainen sähköinen lääkelista terveydenhuollossa on vielä tulevaisuutta.

Lääkäri ei ole välttämättä perillä potilaansa lääkehoidosta kokonaisuutena. Hän ­näkee ­potilastiedoista määrätyt lääkkeet mutta ei itse­hoitovalmisteita, ravintolisiä, luontaistuotteita eikä sitä, miten potilas käyttää lääkkeitään. Tietokannassa voi olla lääkkeitä, joiden käytön ­potilas on lopettanut, ja hänellä voi olla ongelmia lääkkeen annostelussa. Kaikki nämä voivat vaikuttaa lääkehoidon tehoon ja turvallisuuteen.

Näkeekö farmaseutti kaikki lääkkeeni?

Kun asiakas tulee apteekkiin ostamaan resepti­lääkettä, hän luovuttaa farmaseutille Kela-­kortillaan pääsyn reseptitietokantaan tallennettuihin voimassa oleviin resepteihinsä, joissa on lääkettä saatavilla.

Lääkeneuvonta keskittyy tuolloin toimitettaviin lääkkeisiin, niiden yhteisvaikutuksiin ja sen varmistamiseen, ettei asiakkaalla ole keskenään päällekkäisiä, samalla tavalla vaikuttavia lääkkeitä.

Lääkehoidon kokonaisuuden syvempi ­tarkastelu vaatii enemmän aikaa.

Mitä teen, jos oma lääkehoito huolettaa?

Alkuun pääsee täyttämällä lääkehoidon onnistumisen tarkistuslistan eli LOTTA-listan apteekissa tai apteekki.fi-sivustolla. LOTTA on kehitetty yli 65-vuotiaille, ja se sisältää kahdeksan kysymystä, joilla voi kartoittaa omaan lääkehoitoon liittyviä riskitekijöitä.

Jos vastaat kysymyksistä useampaan kyllä tai en osaa sanoa, kannattaa ottaa yhteyttä ­apteekkiin. Useat apteekit tarjoavat lääke­hoidon tarkistus- ja arviointipalveluita, joilla voidaan helpottaa lääkehoidon hallintaa.

Kuten auto, myös lääkitys kannattaa katsastaa säännöllisesti. Katsastuksessa löydetään viat, jotka vaarantavat kuljettajan – tai tässä tapauksessa lääkkeen käyttäjän – turvallisuuden.

Lääkehoidon onnistumisen tarkistuslista eli LOTTA-lista sisältää kahdeksan kysymystä, joiden avulla jokainen voi itse tarkistaa liittyykö omaan lääkitykseen riskejä. (Kuva Taru Vanhala)

Kenelle lääkehoidon lisäpalvelut on tarkoitettu?

Lääkehoidon tarkistus- ja arviointipalveluita kannattaa harkita, jos lääkelistan ylläpito tuntuu­ hankalalta, lääkekulut ovat hyvin suuret, lääkehoidon teho jää vajaaksi tai on oire, joka saattaisi johtua lääkkeestä. Huimaus, suun ­kuivuminen, ummetus ja väsymys ovat tavallisia lääkkeiden haittoja.

Palveluista on erityistä hyötyä iäkkäille ja monilääkityille sekä heidän omaishoitajilleen, sillä ikääntymiseen liittyvät muutokset elimistössä ja usean lääkkeen yhtäaikainen käyttö ­altistavat lääkehaitoille.

Mistä tiedän, mikä palvelu sopii minulle?

Kun asiakas toimittaa apteekkiin ajan tasalla olevan lääkityslistansa ja täytetyn LOTTA-­listan, apteekki voi ehdottaa sopivaa palvelua. Listat voi myös täyttää apteekissa yhdessä farmaseutin kanssa.

Lääkehoidon tarkistus- ja arviointipalvelut vaativat ajanvarauksen. Lista niitä tarjoavista apteekeista, lääkityslistan malli ja ­täytettävä LOTTA-lista löytyvät apteekki.fi-sivustolta. Osa palveluista vaatii farmaseutilta täydentävää koulutusta ja erityispätevyyttä, ja siksi niitä ei löydy jokaisesta apteekista.

Miten varaudun tapaamiseen?

Lääkehoidon tarkistus- tai arviointitilaisuus koostuu haastattelusta ja lääkkeiden käytön ­ohjauksesta. Jos vastuu lääkehoidon toteutuksesta on omaisella, hänen on hyvä olla paikalla.

LOTTA-listalla ja lääkelistalla pärjää lääke­hoidon tarkistuspalvelussa. Laajempaa arviointia varten tarvitaan tuoreimmat laboratoriotulokset.

Asiakas saa tilaisuudesta mukaansa ajan­tasaisen lääkityslistan ja ehdotuksia lääkehoidon järkeistämiseksi. Muutoksista tulee keskustella lääkärin kanssa. Niitä ei saa tehdä omin päin.

Mitä lääkehoidon lisäpalvelut maksavat?

Jokainen apteekki hinnoittelee lääkehoidon asiantuntijapalvelut itse. Hintahaarukka suppeamman ja laajemman palvelun välillä liikkuu kymmenistä euroista satoihin euroihin.

Palvelu säästää rahaa, sillä sen avulla saadaan karsittua turhat lääkkeet. Kun lääkkeiden haitat vähenevät, toimintakyky paranee.

Mihin talletan ajantasaisen lääkelistani?

Ajantasainen lääkelista kannattaa säilyttää samassa paikassa Kela-kortin kanssa. Lääkelistasta voi ottaa myös ­puhelimella kuvan, jolloin se kulkee mukana lääke- ja ravintolisäostoksilla.

Lääkeistaa tarvitaan erityisesti, kun joku ­toinen jakaa lääkkeesi.

Kuinka usein oma lääkitys kannattaa tarkistaa?

Ikäihmisen lääkitys olisi hyvä tarkistaa puolen vuoden tai vuoden välein. Vaikka lääkitys ei muuttuisi, vointi voi muuttua.

Muuten kokonaislääkitys kannattaa tarkistaa, jos todetaan uusia sairauksia ja käyttöön tulee uusia lääkkeitä tai jos elintavat muuttuvat merkittävästi.

3 x lääkehoito kuntoon

  • Lääkehoidon tarkistuspalvelu

Palvelussa selvitetään asiakkaan kokonaislääkitys ja huomioidaan ravintolisät ja luontaistuotteet. ­Lisäksi tarkistetaan päällekkäisyydet ja yhteensopivuus, lääkkeen ottoon liittyvät asiat ja hoidon taloudellisuus.

  • Lääkehoidon arviointi

Palvelussa selvitetään tarkistuspalvelussa selvitettävien asioiden lisäksi lääkehoidon tarkoituksenmukaisuutta.

  • Lääkehoidon kokonaisarviointi

Palvelussa seurataan ja tuetaan potilaan ­lääkityksessä pidemmällä aika­välillä tapahtuvia muutoksia ja ratkais­taan tiedostettu ongelma. Tarve palveluun lähtee ­lääkärin aloitteesta.

Asiantuntijoina apteekkari Heli Mäntysalo, Luvian apteekki ja asiantuntijaproviisori Henna Kyllönen, Apteekkariliitto

Julkaistu Terveydeksi! 3/21

Apteekki

APTEEKKIHAKU