‹ Takaisin

Lääketietoa  |  02.01.2024   |  TARU VANHALA   |  ISTOCK

Lääkekattoon korotus

Lääkekorvauksien vuosiomavastuu eli niin sanottu lääkekatto suurenee tänä vuonna. Lääkkeiden korvausprosentteihin ei tule muutoksia.

Lääkekorvauksien vuosiomavastuu eli niin sanottu lääkekatto on ollut 592,16 euroa vuosina 2022 ja 2023. Se suurenee 626,94 euroon vuonna 2024.

Vuosiomavastuu on asiakkaan itse maksamien korvattujen lääkekustannusten vuosittainen yläraja, jonka ylittymisen jälkeen henkilöllä on oikeus lisäkorvaukseen. Tällöin jokaisesta korvattavasta valmisteesta täytyy maksaa vain 2,50 euron omavastuu ostoa kohden. Lisäkorvauksella pyritään siihen, että lääkekustannukset eivät nousisi kohtuuttoman suuriksi.

Korvausprosentit säilyvät ennallaan

Lääkkeiden korvausprosentteihin ei ole tulossa muutoksia vuonna 2024: peruskorvaus on 40 prosenttia, alempi erityiskorvaus 65 prosenttia ja ylempi erityiskorvaus 100 prosenttia. Myös ostokertakohtainen omavastuu ylemmässä erityiskorvausluokassa säilyy 4,50 eurossa
per lääke. Lääkekorvausten vuosikohtainen alkuomavastuu on edelleen 50 euroa.

Lääkekorvausmenot kasvussa

Vuonna 2022 Kela maksoi lääkekorvauksia yhteensä 1,8 mrd. euroa. Korvaukset kasvoivat 3 prosenttia eli 51 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Lääkekorvauksia sai 3 miljoonaa henkilöä eli noin 55 prosenttia suomalaisista. Lääkkeiden lisäkorvauksia sai yli 282 000 henkilöä, mikä on reilut 7 prosenttia kaikista korvattavia lääkeostoja tehneistä henkilöistä.

Apteekki

APTEEKKIHAKU