‹ Takaisin

Lääketietoa  |  17.06.2019   |  Essi Kähkönen   |  iStockphoto

Mistä koostuu turvallinen lääkehoito?

Apteekki neuvoo ja opastaa kaikissa lääkkeisiin liittyvissä kysymyksissä. Jos lääkitysturvallisuus mietityttää, ota asia puheeksi apteekissasi, vinkkaa asiantuntijaproviisori Annika Koivisto Apteekkariliitosta.

1. Apteekki opastaa lääkkeiden käytössä

Apteekin farmaseutit ja proviisorit neuvovat niin resepti- kuin itsehoito­lääkkeiden oikeassa ja turvallisessa käytössä. Jos esimerkiksi etsit särkylääkettä, sen on sovittava yhteen muiden lääkkeittesi kanssa. Jos käytössäsi on esimerkiksi verenohennus­lääke Marevan, ei tulehdus­kipulääkkeitä, kuten ibuprofeenia, ole turvallista käyttää – silloin vain kipulääke parasetamoli sopii.

Jotta voit käyttää lääkettä turvallisesti, tarvitset tiedon muun muassa siitä, otatko lääkkeen ruoan kanssa vai tyhjään mahaan, saatko puolittaa tai murskata tabletin vai täytyykö se nielaista kokonaisena, vaikuttaako ruoka tai juoma lääkkeen tehoon ja miten säilytät lääkettä. Väärin käytettynä tai säilytettynä lääke voi menettää tai voimistaa tehoaan, mikä voi olla terveydelle vaarallista.

Jos epäröit, millainen lääke sinun tulisi valita ja miten sitä käyttää, kysy neuvoa apteekistasi. Myös sinulle määrätystä, mutta ennestään tuntemattomasta reseptilääkkeestä saat tietoja apteekin henkilökunnalta.

2. Lääkityslista kertoo lääkehoidon kokonaisuuden

Lääkityslista on turvallisen lääkehoidon A ja O. Lääkityslistaan on hyvä kirjata kaikki käytössäsi olevat resepti- ja itsehoito­lääkkeet, vitamiinit ja muut ravintolisät sekä luontaistuotteet.

Lääkityslistaan kirjataan yksityiskohtaiset tiedot lääkkeestä, sen annostuksesta ja siitä, mihin aikaan päivästä lääke otetaan. Lisäksi listaan kirjataan sairaus tai oire, johon lääke on määrätty, kuten myös lääkehoidon tavoite. Tavoite-kohtaan voi esimerkiksi kirjata, millaisiin lukemiin verenpaineen pitäisi lääkityksellä asettua tai mikä on verensokerin toivottu arvo.

Lääkityslista kannattaa ottaa mukaan, kun asioi terveydenhuollossa tai apteekissa. Lista voi olla paperilla, tai siitä voi ottaa kuvan, jota säilyttää puhelimessaan.

Lääkityslistan avulla apteekissa on paljon helpompaa tarkistaa muun muassa eri lääkkeiden päällekkäisyydet. Päällekkäis­käytöstä on kyse esimerkiksi silloin, kun saa särkylääke parasetamolia useasta erinimisestä lääkkeestä: parasetamolia on muun muassa Panadolissa mutta myös monessa muussa lääkkeessä. Jos napsit parasetamolia yli kolme grammaa päivässä, on seurauksena yliannostus ja kohonnut maksavaurion riski.

Lääkityslista on avuksi myös silloin, kun toinen henkilö jakaa lääkkeet tai kun vanhus ei esimerkiksi muistisairautensa vuoksi kykene kertomaan lääkityksestään. Listaa tarvitaan myös silloin, kun lääkäri hoitaa äkillisen sairauskohtauksen saanutta tai tapaturmaan joutunutta. Esimerkiksi tieto verenohennuslääkkeen käytöstä tekee hoidosta turvallisempaa.

Täytettävän lääkelistan voit pyytää apteekista tai täyttää ja tulostaa osoitteessa apteekki.fi.

Apteekit myös neuvovat lääkityslistan täyttämisessä.

3. Koneellinen annosjakelu poistaa virheet

Jos lääkkeiden annostelussa tai oikea-aikaisessa ottamisessa on vaikeuksia, ratkaisu voi olla koneellinen annosjakelu. Siinä apteekki toimittaa säännöllisesti käyttämäsi lääkkeet kerta-annospusseihin koneellisesti pakattuna, yleensä kahden viikon erissä.

Koneellinen annosjakelu sopii kelle tahansa, jolla on käytössään paljon eri aikaan päivästä otettavia lääkkeitä. Palvelua käyttävät eniten kotihoidon ja palvelutalojen asiakkaat, mutta se helpottaa myös esimerkiksi omaishoitajan arkea. Potilaan tai tämän hoitajan on helppo huolehtia lääkkeiden ottamisesta, sillä jokaiseen annospussiin on selkeästi merkitty lääkettä käyttävän henkilön nimi, lääkkeiden kauppanimet ja vahvuudet sekä lääkkeiden ottoajankohta.

Vaikka käytössä olisi dosetti, lääkkeiden jakamisessa käsin dosetin lokeroihin voi tapahtua virheitä. Kone sen sijaan jakaa lääkkeet virheittä omiin pussukoihinsa, jotka ovat ottojärjestyksessä kiinni toisissaan: ylimpänä ovat aamulääkkeet, sitten iltapäivä- ja iltalääkkeet ja alimpana yölääkkeet. Lääkkeiden käyttäjän ei siis tarvitse arvuutella, missä järjestyksessä ottaa lääkkeensä. Myös lääkehävikki vähenee, kun kodin lääkekaappiin ei kerry turhia lääkkeitä.

4. Lääkityksen tarkistuspalvelu tuo turvaa

Lääkityksen tarkistuspalvelussa apteekki selvittää lääkityslistasi perus­teella kokonaislääkityksesi ja tarkistaa sen mahdolliset päällekkäisyydet ja yhteen­sopimattomuudet. Palvelussa myös varmis­tetaan, että otat lääkkeesi oikeaan aikaan suhteessa ruokailuun, vuorokaudenaikaan ja muihin lääkkeisiin.

Mitä enemmän ihminen ikääntyy, sitä tavallisempaa on, että lääkityksessä on korjaamisen varaa. Jos ikääntyvä potee esimerkiksi huimausta lääkkeenoton jälkeen, lääkityksen tarkistuspalvelussa katsotaan, onko jokin lääkkeistä yhteensopimaton jonkin toisen lääkkeen kanssa. Jos ongelmia ilmenee, apteekki on yhteydessä asiakasta hoitavaan lääkäriin, joka voi muuttaa lääkitystä turvallisempaan suuntaan.

Apteekin lääkityksen tarkistuspalveluun kuuluu noin puoli tuntia kestävä tapaaminen asiakkaan tai hänen omaisensa kanssa. Tapaaminen järjestetään rauhallisessa paikassa apteekin tiloissa, ja sen yhteydessä voi kysyä ja keskustella lääkitykseen liittyvistä huolista.

LISÄÄ TIETOA

  • Etsi palvelua tarjoava apteekki
  • Täytä ja tulosta lääkityslista: apteekki.fi > Apteekkipalvelut > Lääkityslista
  • Koneellista annosjakelua tarjoavat apteekit: apteekki.fi > Apteekki­­palvelut > Annosjakelu
  • Lääkityksen tarkistuspalvelua tarjoavat apteekit: apteekki.fi > Apteekkipalvelut > Lääkityksen tarkistuspalvelu


Julkaistu Terveydeksi 2/2019

Apteekki

APTEEKKIHAKU