Tärkeä tiedote   |  23.07.2024  Paramax Rap -valmisteessa virheellisiä pakkausmerkintöjä

‹ Takaisin

  |  20.12.2022   |  HANNA HYVÄRINEN   |  PETRI JAUHIAINEN

Reseptin toimittaminen alaikäisen huoltajalle helpottuu

Alaikäisen lääkkeen voi nyt toimittaa huoltajalle tietojen luovutuskiellosta huolimatta, kunhan tietyt ehdot täyttyvät.

Alaikäisen reseptit, joissa on tietojen luovutuskielto huoltajille, ovat aiheuttaneet ongelmia reseptien ja lääkkeiden toimittamisessa. Nyt toimittaminen helpottuu.

Jatkossa lääkkeen voi toimittaa, jos lääkettä noutavalla huoltajalla tai muulla puolesta asioijalla on mukanaan alaikäisen hänelle luovuttama potilasohje, reseptin yhteenveto tai Kela-kortti. Lisäksi lääkkeen noutajan tulee tietää, mitä lääkettä hän on noutamassa.

Lääke voidaan toimittaa huoltajalle myös ilman edellä esitettyjä asiakirjoja, jos huoltajuussuhde on varmistettu. Tällöinkin huoltajalta edellytetään tietoa siitä, mitä lääkettä hän on hakemassa.

Apteekkarilla tai apteekinhoitajalla on vastuu tietojen luovutuskieltoon liittyvästä poikkeamasta, ja poikkeama tulee dokumentoida Fimean määräyksen mukaisesti.

Muutos luovutuskiellon sisältävien reseptien toimittamiseen astuu voimaan heti. Muutoksella turvataan alaikäisen lääkehoidon toteutumista.

Apteekki

APTEEKKIHAKU