Tärkeä tiedote   |  23.07.2024  Paramax Rap -valmisteessa virheellisiä pakkausmerkintöjä

‹ Takaisin

Terveys  |  23.02.2021   |  TARU VANHALA   |  INGIMAGE

Uudistunut opas ikäihmisille alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista

Apteekkariliitto ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. ovat yhteistyössä koonneet päivitetyn oppaan iäkkäiden alkoholin ja lääkkeiden yhteiskäytöstä.

Ikääntyneille suunnattu opas alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista on uudistunut. Uudistuneen oppaan ovat koonneet yhteistyössä Apteekkariliitto ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.

Lähteinä on käytetty Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ja Lääketietokeskuksen verkkosivuilta löytyviä pakkausseloste- ja valmisteyhteenvetotietoja. Luettelossa mainitut lääkkeet on valittu niiden käytön yleisyyden tai niiden alkoholihaittavaikutusten perusteella.

Opas on suunnattu niin ikääntyneille ja näiden omaisille kuin terveydenhuollon ammattilaisille. Apteekeissa opasta voidaan hyödyntää muun muassa osana lääkehoidon arviointipalveluja.

Lääkkeet ja alkoholi eivät aina sovi yhteen

Opas kertoo, miten alkoholi vaikuttaa eri lääkkeisiin. Lisäksi opas avaa sitä, miksi alkoholi vaikuttaa ikääntyneisiin voimakkaammin kuin nuorempiin käyttäjiin.

Oppaasta löytyy havainnollinen taulukko, jossa kerrotaan, millaisia reaktioita eri lääkkeillä voi olla, jos niitä käytetään yhdessä alkoholin kanssa. Opas myös kertoo, mikäli jokin lääke ei sovi lainkaan yhteen alkoholin kanssa.

Oppaan avulla voi myös tarkastella omaa alkoholinkäyttöään ja arvioida, ylittääkö oma alkoholinkäyttö riskikäytön rajat.

Oppaan voi ladata sähköisenä versiona ilmaiseksi EHYT ry:n verkkosivuilta. Samasta paikasta voi tilata painetun oppaan.

Apteekki

APTEEKKIHAKU