‹ Takaisin

Terveys  |  24.05.2023   |  TARU VANHALA   |  ISTOCKPHOTO

Työikäisten henkinen hyvinvointi heikentynyt

Joka viides työikäinen eli 20–64-vuotias kokee merkittävää psyykkistä kuormittuneisuutta, kertoo THL:n tuore tutkimus. Myös itsemurha-ajatukset ovat yleistyneet.

Työikäisten elämänlaatu on heikentynyt voimakkaasti viime vuosina. Vain joka toinen työikäinen kokee elämänlaatunsa hyväksi, kun neljä vuotta sitten näin koki vielä yli 60 prosenttia työikäisistä. Elämänlaadulla tarkoitetaan ihmisen käsitystä omasta tilanteestaan, esimerkiksi terveydestä, hyvinvoinnista, sosiaalisista suhteista ja elinympäristöstä.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreen tutkimuksen mukaan joka viides työikäinen eli 20–64-vuotias kokee merkittävää psyykkistä kuormittuneisuutta. Psyykkinen kuormittuneisuus on lisääntynyt voimakkaasti sekä miehillä että naisilla vuoteen 2018 verrattuna: miehillä 13 prosentista 19 prosenttiin ja naisilla 13 prosentista 20 prosenttiin. Yleisintä psyykkinen kuormittuneisuus on edelleen 20–29-vuotiailla, mutta myös 30–49-vuotiailla kuormittuneisuus on lisääntynyt.

- Tulokset ovat huolestuttavia yhteiskunnan sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmasta. Vaikka työikäisten hyvinvoinnin heikkenevästä kehityksestä on ollut viitteitä jo aiemmin, viime vuosien kriisit ovat todennäköisesti entisestään hankaloittaneet tilannetta, toteaa johtava tutkija Annamari Lundqvist

Itsemurha-ajatukset ovat yleistyneet erityisesti alle 50-vuotiailla

Itsemurha-ajatukset ovat yleistyneet alle 50-vuotiailla. Kun vuonna 2018 itsemurha-ajatuksista kertoi joka kymmenes, nyt niistä kertoi joka kahdeksas alle 50-vuotias.

- Itsemurhien ehkäisyohjelman toimeenpano on nyt erityisen tärkeää. Ohjelman hankkeissa kehitetään sitä, miten kuka tahansa osaisi ottaa huolen puheeksi ja mitä sote-alan ammattilaiset tekevät itsemurhavaaran tunnistamisen jälkeen, kertoo tutkimusprofessori Timo Partonen.

Yhä useampi työikäinen kertoo käyttäneensä terveyspalveluita mielenterveyteen liittyvien ongelmien vuoksi. Nyt 20 prosenttia työikäisistä naisista kertoo käyttäneensä mielenterveyspalveluita, kun vastaava luku vuonna 2018 oli 15 prosenttia. Miehillä mielenterveyspalveluiden käyttö on vähäisempää, ja heillä palvelujen käyttö on lisääntynyt 9 prosentista 12 prosenttiin.

Suuria alueellisia eroja lääkäripalvelujen riittävyydessä

Tutkimuksen mukaan myös terveyspalveluihin pääsy on vaikeutunut. Lähes joka neljäs aikuinen kokee, ettei saa riittävästi lääkäripalveluja tarpeeseensa nähden. Tämä tarkoittaa sitä, että lääkäripalvelut riittämättömäksi kokevia on Suomessa yli 800 000.

Hankalin tilanne on Pohjois-Karjalassa, Keski-Uudellamaalla ja Kainuussa, joissa yli 30 prosenttia asukkaista kokee saavansa liian vähän lääkäripalveluita tarpeeseensa nähden.

- Huonoon kehitykseen vaikuttaa todennäköisesti useita tekijöitä, kuten koronan hoitovelka, sote-uudistuksen viivästyminen ja henkilöstöpula. Monisäikeiseen tilanteeseen ei ole olemassa yhtä ratkaisua. Uusilla hyvinvointialueilla on vihdoin mahdollisuus lähteä kehittämään alueen palvelurakennetta ja etsimään ratkaisuja palveluiden saatavuuden parantamiseksi, sanoo johtava asiantuntija Anna-Mari Aalto.

Terve Suomi -tutkimuksen kyselyosuuteen kutsuttiin 61 600 satunnaisesti valittua 20 vuotta täyttänyttä henkilöä eri puolilta Suomea. Otos on muodostettu siten, että tulokset ovat yleistettävissä koko Suomeen ja hyvinvointialueittain. Tutkimukseen kutsutuista 46 prosenttia vastasi kyselyyn syyskuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana.

Vuosien 2018 ja 2020 tiedot perustuvat THL:n toteuttamaan FinSote-tutkimukseen.

Apteekki

APTEEKKIHAKU