‹ Takaisin

  |  11.02.2016

112-päivä: Nuoret ja iäkkäät yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa

Nuoret ja ikääntyneet ovat alttiita liikenneonnettomuuksille. Ikääntyneiden huolena ovat myös kaatumistapaturmat.

Nuorten osuus koko väestöstä on vain noin 12 prosenttia, mutta joka kolmas tieliikenteessä vahingoittunut ja noin joka neljäs kuolemankolariin osallisesta kuljettajasta on nuori.

– 18–24-vuotiaiden miesten aiheuttamissa kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa 70 prosentissa ajettu ylinopeus oli vähintään 10 km/h. Rattijuopuneita oli 44 prosentista tapauksista ja 60 prosentista kuljettajista oli aikaisempia liikennerikkomuksia, kertoo Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Samppa Holopainen, jonka vastuualueena on liikenneturvallisuus.

Ennaltaehkäisy avainasemassa

Nuorten liikenneturvallisuutta voidaan parantaa perinteisillä keinoilla, kuten ajo-opetuksella, valistuksella ja valvonnalla. Kun autossa on monta matkustajaa, sosiaalinen paine aiheuttaa usein turhaa riskinottoa liikenteessä.

Myös omien ajotaitojen yliarviointi ja riskienvähättely ovat taustalla monissa vakaviin loukkaantumisiin ja kuolemiin johtaneissa kolareissa.

Nuorten ajoneuvot ovat usein vanhoja ja turvallisuusvarusteiltaan puutteellista. Lisäksi nuoret ajavat ahkerasti mopoilla, kevytmoottoripyörillä sekä mopoautoilla, joilla on moninkertainen onnettomuusriski. Nuorten liikenneturvallista käyttäytymistä peilaa myös omien vanhempien käyttäytyminen liikenteessä – hyvässä ja pahassa.

Onnettomuusriski nousee tasaisesti 70-vuotiaasta alkaen

Iäkkäät ovat väestöosuuteensa suhteutettuna yliedustettuina vakavissa liikenneonnettomuuksissa. Myös onnettomuuksien seuraukset ovat vakavampia kuin nuoremmilla, sillä iän myötä elimistö vammautuu herkemmin ja vammat paranevat hitaammin.
Riski onnettomuuksiin nousee tasaisesti 70-vuotiaasta alkaen ja kasvaa selkeästi 75 vuoden iän jälkeen. Iäkkäät kuljettajat ovat mukana erityisesti risteyskolareissa.

– Ikääntyminen heikentää vähitellen ihmisen toimintoja, esimerkiksi reagointi- ja huomiokykyä. Toisaalta kokemus ja harkinta ovat turvallisuutta lisääviä tekijöitä, kertoo Holopainen.

Kaatumiset ovat uhka ikääntyneen hengelle

Kaatumiset ovat yleisin tapaturmakuolemansyy iäkkäillä ihmisillä. Loukkaantumissyitä ovat usein huimaus ja heikentynyt näkö. Lukumääräisesti iäkkäiden henkilöiden kuolemantapauksia sattui enemmän naisille kuin miehille.

Omaiset ja läheiset ovat tärkeässä roolissa iäkkäiden kotitapaturmien ehkäisyssä. Valaistuksen lisääminen, liukuesteet, wc:n istuinkoroke ja keittiön apuvälineet lisäävät vanhuksen selviytymistä kotona. Isommista muutostöistä ovien leventäminen, luiskien ja ramppien asentaminen, pesutilojen remontit ja kahvojen asentaminen auttavat tehokkaasti.

Valtakunnallinen 112-päivä näkyy ympäri Suomen

Torstaina 11.2. vietetään EU:n yhteistä 112-päivää. Se on valtakunnallinen hätänumeropäivä, jolloin puhutaan arjen turvallisuudesta ja siitä, miten jokainen voi osaltaan huolehtia turvallisuudesta. 112-päivä muistuttaa tietysti myös hätänumerosta 112 ja siitä, että tämä numero toimii kaikissa EU-maissa.

Tänä vuonna kiinnitetään huomiota erityisesti nuorten ja iäkkäiden turvallisuuteen. Arjen turvallisuudesta muistuttavia tapahtumia järjestetään eri puolilla Suomea yli 100 paikkakunnalla.

TIINA KUOSA