‹ Takaisin

  |  22.05.2024   |  TARU VANHALA   |  INGIMAGE

Alkoholi luultua suurempi tappaja

Suomessa menetetään joka vuosi ennenaikaisesti yli 37 000 elinvuotta alkoholin vaikutuksesta, kun otetaan huomioon myös epäsuorat kuolemat, kertoo tuore selvitys.

,

Pitkään on tiedetty, että alkoholi aiheuttaa merkittävän määrän ennenaikaisia kuolemia Suomessa ja Euroopassa. Usein keskiössä ovat kuitenkin vain suoraan alkoholin aiheuttamat kuolemat, mutta ne ovat vain jäävuoren huippu. Maailman terveysjärjestö WHO on todennut alkoholin olevan yli 200 sairauden tai terveydentilan taustasyynä, mikä lisää yhteiskunnan tautitaakkaa sekä ennenaikaista kuolleisuutta.

Suomessa menetetään joka vuosi ennenaikaisesti yli 37 000 elinvuotta alkoholin vaikutuksesta, kun otetaan huomioon myös epäsuorat kuolemat, selviää Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n tilaamasta tuoreesta katsauksesta.

Katsauksesta selviää myös, että alkoholi aiheuttaa Suomessa arviolta 8,8 % kaikista ennenaikaisesti menetetyistä elinvuosista ja 7,3 % kaikista menetetyistä toimintakykyisistä vuosista. Erityisesti vältettävissä olevissa ennenaikaisesti menetetyissä elinvuosissa alkoholilla on keskeinen rooli 22 prosentin osuudella.

Merkittäviä haittoja yhteiskunnalle

Elinvuosien menetykset tarkoittavat merkittäviä taloudellisia ja inhimillisiä haittoja yhteiskunnalle, koska elinvuodet ovat pois työ- ja toimintakyvystä. Vaikutukset heijastuvat esimerkiksi suomalaisten tuottavuuteen inhimillisen pääoman menetyksinä sekä kustannuksina terveydenhuoltoon kasvavana tarpeena.

EHYT ry:n mukaan suomalaisen yhteiskunnan, kansantalouden ja -terveyden näkökulmasta on välttämätöntä tukea alkoholipolitiikkaa, joka edistää väestön terveyttä ja vähentää alkoholiin menetettyjä elinvuosia.

- Olisi syytä arvioida, miten ennenaikaisia alkoholikuolemia voitaisiin ehkäistä. Kustannusvaikuttavia keinoja ovat alkoholin saatavuuden rajoittaminen, hinta- ja veropolitiikka sekä markkinoinnin rajoitukset. Hallituksen ei tule edistää alkoholipolitiikkaa, jolla suomalaiselle kansantaloudelle ja -terveydelle koituvat kustannukset ja muut alkoholihaitat lisääntyvät, toteaa EHYT ry:n toiminnanjohtaja Juha Mikkonen.

EHYT ry:n FCG Finnish Consulting Groupilta tilaamassa selvityksessä tarkasteltiin ensimmäisen kerran sekä suorien että epäsuorien alkoholikuolemien vaikutusta elinvuosien menetyksiin hyvinvointialueittain.