‹ Takaisin

  |  31.07.2019   |  UUTISPALVELU DUODECIM   |  INGIMAGE

Alkoholin käytön lopettaminen parantaa psyykkistä hyvinvointia

Alkoholin käytön lopettaminen voi parantaa psyykkistä hyvinvointia monellakin tapaa, mutta on myös mahdollista, että se kuvastaa laajemmin elämän muutoksia, jotka yhdessä lisäävät hyvinvointia.

,

Alkoholin käytön lopettaminen voisi parantaa monien elämänlaatua ja psyykkistä hyvinvointia, tuore tutkimus osoittaa. Eritoten tämä havaittiin naisilla, jotka olivat alkoholin kohtuukäyttäjiä.

Tutkimuksen tulokset julkaistiin CMAJ-lehdessä, ja ne perustuvat yli 10 000 keskimäärin 49-vuotiaan hongkongilaismiehen ja -naisen seurantatietoihin kahden vuoden ajalta. Miehistä 64 prosenttia ja naisista 88 prosenttia oli raittiita.

Osallistujat täyttivät fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia koskevan kyselyn tutkimuksen alussa sekä sen lopussa. Heiltä kyseltiin muun muassa mielialasta, vireydestä, tunne-elämästä ja sosiaalisesta toimintakyvystä.

Vastaukset yhdistettiin tietoihin osallistujien alkoholin käytöstä ja siinä tapahtuneista muutoksista. Psyykkisen hyvinvoinnin havaittiin parantuneen eniten naisilla, jotka olivat kohtuullisia alkoholin käytössä, mutta lopettivat juomisen kokonaan seurannan aikana.

Tulokset vahvistaakseen tutkijat tekivät samanlaisen vertailun käyttäen yhdysvaltalaista 30 000 osallistujan tutkimusta. Vertailu tuotti samanlaisen tuloksen. Yhteys psyykkisen hyvinvoinnin ja alkoholinkäytön välillä oli havaittavissa senkin jälkeen, kun analyysissa huomioitiin osallistujien sosiaalinen ja taloudellinen asema, painoindeksi, tupakointi ja muita taustamuuttujia.

Alkoholin käytön lopettaminen voi parantaa psyykkistä hyvinvointia monellakin tapaa, mutta on myös mahdollista, että se kuvastaa laajemmin elämän muutoksia, jotka yhdessä lisäävät hyvinvointia. Tämän vuoksi tulokset olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa.

Alkoholin kokonaiskulutus Suomessa kasvoi vuoteen 2007 asti, mutta on sen jälkeen vähentynyt lähes viidenneksellä. Alkoholin riskikäyttö ja humalajuominen ovat silti edelleen merkittäviä terveysongelmia Suomessa. Yli puoli miljoonan suomalaisen kohdalla juominen ylittää riskirajat, mikä naisilla tarkoittaa 7 annosta tai enemmän ja miehillä 14 annosta tai enemmän viikossa.