‹ Takaisin

  |  08.07.2020   |  TARU VANHALA   |  INGIMAGE

Biologisista lääkkeistä apua vaikeaan astmaan

HUSissa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että biologiset lääkkeet vähensivät merkittävästi aikuisten vaikean astman oireita ja kortisonin käyttöä.

,

Viime vuosina käyttöön tulleiden biologisten lääkkeiden on havaittu kansainvälisissä tutkimuksissa helpottavan vaikeaa astmaa tablettikortisonihoidon lisänä.

HUSissa tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin, miten uudet biologiset lääkkeet vaikuttavat vaikeaa astmaa sairastavien aikuisten oireisiin, pahenemisvaiheisiin sekä tablettikortisoni- ja antibioottihoitojen määrään.

- Selvitimme, miten kansainvälisten tutkimusten tuloksia voi soveltaa vaikeaa astmaa sairastavia ja kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita, keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri, dosentti Paula Kauppi HUSin Tulehduskeskuksesta sanoo.

Lisäksi tutkimuksessa seurattiin, miten biologiset lääkkeet vaikuttavat ylä- ja alahengitysteiden kirurgisen hoidon tarpeeseen astmaatikoilla. Astmaa sairastavilla on pitkittynyttä nenän sivuontelotulehdusta sekä limakalvoille ilmaantuvia nenäpolyyppeja muita useammin.

Biologisten lääkkeiden tulokset vaikean astman hoidossa olivat HUSin tutkimuksessa yhtä hyvät kuin kansainvälisten tutkimusten kanssa. Kaiken kaikkiaan potilaiden kontrollikäyntien tulokset paranivat biologisen lääkehoidon aikana merkitsevästi.

Tutkimuksen 64 potilaasta 40 käytti säännöllisesti tablettikortisonilääkitystä. Biologiset lääkkeet vähensivät kortisonin päivittäistä annosta tai annosten määrää sekä pahenemisvaiheiden määrää. Myös ylä- ja alahengitysteiden tulehdustilaa hoitava lääkitys väheni jonkin verran.

Tutkimuksessa havaittiin myös nenäpolyyppien määrän merkittävää vähenemistä. Lisäksi astmapotilaiden sivuontelokirurgian tarpeen määrä väheni biologisten lääkkeiden aikana. Kauppi varoo kuitenkin tekemästä liian suoria johtopäätöksiä havainnoista.

- Tutkimuksemme potilasaineisto oli kuitenkin sen verran suppea, ettemme voi sen perusteella vielä sanoa, kuinka paljon biologiset lääkkeet voisivat vähentää nenä- ja sivuontelokirurgian tarvetta.