‹ Takaisin

  |  12.08.2015

Dementia vaaraksi liikenteessä – vaikuttaa ajokykyyn monella tapaa

Dementiaa sairastavien ajokyky heikkenee sairauden edetessä, minkä vuoksi potilaat usein menettävät ajo-oikeutensa.

Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen perusteella dementiapotilaille syntyy vaaratilanteita jopa suoraan ajettaessa.

Yhdysvaltalaisten tutkimuksessa ajokykyä testattiin 60 dementiadiagnoosin saaneelta ja 32 terveeltä samanikäiseltä verrokilta. Erityisesti tutkijoita kiinnosti millaisia ajovirheitä ja missä tilanteissa dementiaan sairastuneet tekevät.

Ajotestin reputti 60 prosenttia potilaista ja 3 prosenttia verrokeista. Ajotestissä reputtaneiden dementia oli edennyt pitemmälle kuin testeissä onnistuneiden potilaiden.

Dementiapotilaat tekivät kaksi kertaa enemmän ajovirheitä kuin verrokit. Heillä oli vaikeuksia käännöksissä, mutta myös ajettaessa suoraan eteenpäin.

Kaistan vaihtaminen, auton pysäyttäminen, liikennesääntöjen noudattaminen sekä päätösten tekeminen ja tarkkaavaisuus kaikki tuottivat dementiapotilaille vaikeuksia. Vaaratilanteita syntyi eniten suoraan ajettaessa sekä käännyttäessä vasemmalle.

Suomessa lääkärien on lain velvoittamina arvioitava muistisairauksia potevien ajokykyä ja ilmoittaa viranomaisille, jos potilaan ajokyky on pysyvästi heikentynyt niin, ettei hän enää täytä ajokortin edellyttämiä terveysvaatimuksia.

Muistisairauksien kohdalla näin käy, kun potilaan sairaus arvioidaan keskivaikeaksi. Kuorma- ja linja-autokuskien kohdalla ollaan tiukempia ja ilmoitus tehdään heti muistisairauden varmistumisen jälkeen sen vaikeusasteesta riippumatta.

Tutkimus julkaistiin tieteellisessä Journal of the American Geriatrics Society -lehdessä.

UUTISPALVELU DUODECIM