‹ Takaisin

  |  23.06.2015

Erota lapsen lievä ja vaikea allergia

Päivitetty lasten ruoka-allergioita käsittelevä Käypä hoito -suositus painottaa lievien ja vaikeiden allergioiden erottamisen tärkeyttä.

Ruoka-allergioita esiintyy 3–9 prosentilla lapsista iästä riippuen. Tavallisimmin ruoka-allergiaa aiheuttavat maito- ja kananmunatuotteet. Suurelta osalta pikkulapsia ruoka-allergiat häviävät 1–2 vuoden kuluessa, mutta pienellä osalla oireilua voi jatkua pidempään.

Uudella lasten ruoka-allergioita käsittelevällä Käypä hoito -suosituksella halutaan edistää vaikeiden ruoka-allergioiden havaitsemista ja hoitoa sekä mahdollisimman monipuolista ruokavaliota allergiasta huolimatta.

Päivitetty suositus painottaa lievien ja vaikeiden allergioiden erottamisen tärkeyttä. Vaikeissa tapauksissa hoitona on välttää ruoka-ainetta, lievissä tapauksissa ruoka-ainetta voi käyttää oireiden sallimissa rajoissa tai välttää määräaikaisesti.

– Määräaikainen välttämisruokavalio tulisi kohdentaa erityisesti vaikeisiin allergioihin. Lieväoireisissa tapauksissa ruoka-aineiden käyttö oireiden sallimissa rajoissa saattaa nopeuttaa ruoka-allergiasta toipumista. Lapsen kokemus oireista tulee ottaa huomioon, ja käytännössä on tilanteita, jolloin lievissäkin tapauksissa ruoka-ainetta on parempi välttää määräaikaisesti, sanoo suositustyö-ryhmän puheenjohtaja, professori, vastaava ylilääkäri Mika Mäkelä.

Joissakin tapauksissa allergian toteamiseksi riittää kotona tehtävä kokeilu, mutta esimerkiksi maidon ja viljojen osalta allergian diagnoosin perustana on valvottu koe.

Sitä suositellaan erityisesti keskeisten ruoka-aineiden kohdalla, kun on odotettavissa voimakas reaktio, lapsen ruokavaliosta on karsittu useita ruoka-aineita tai välttämisruokavaliota on jatkettu tarpeettoman pitkään.

JENNI JUNTUNEN

Lisätietoa >