‹ Takaisin

  |  23.08.2023   |  UUTISPALVELU DUODECIM   |  ISTOCK

Huonosti liikkuvat vanhukset yksinäisiä

Sosiaalinen eristyneisyys ja vähäiset sosiaaliset kontaktit ovat yleisempiä vanhuksilla, joilla on vaikeuksia kävellä lyhyitä matkoja.

,

Huonosti liikkuvat ja kävelevät vanhukset ovat tuoreen tutkimuksen perusteella usein myös yksinäisiä. Lisäksi he osallistuvat muita harvemmin sosiaalisiin harrastuksiin ja kanssakäymisiin.

Tulosten perusteella yksinäisyys, sosiaalinen eristyneisyys ja vähäiset sosiaaliset kontaktit olivat yleisempiä vanhuksilla, joilla oli vaikeuksia kävellä lyhyitä matkoja. Mittana käytettiin huoneen poikki tai korttelin ympäri kävelemistä.

Huonosti liikkuvista neljännes koki itsensä yksinäiseksi ja sosiaalisesti eristyneeksi ja kolmannes arvioi sosiaaliset kontaktinsa vähäisiksi. Hyvin liikkuvista näin koki vain alle viidennes.

Kävelykykyä käytetään muun muassa kaatumisriskin arvioinnissa, mutta tulosten perusteella se auttaa myös tunnistamaan yksinäisiä ja sosiaalisesti eristyneitä vanhuksia. Vähäinen sosiaalinen kanssakäyminen ja fyysinen passiivisuus on yhdistetty muun muassa muistisairauksien riskiin.

Tulokset julkaistiin Journal of the American Geriatrics Society -lehdessä. Tutkimukseen osallistui 2 600 keskimäärin 75-vuotiasta kotonaan asuvaa yhdysvaltalaista.