‹ Takaisin

  |  07.09.2021   |  UUTISPALVELU DUODECIM   |  INGIMAGE

Ilmansaasteet yhteydessä dementiariskiin

Yhdysvaltalaistutkijoiden havainnot vahvistavat näyttöä hengitysilman pienhiukkasten ja dementian yhteydestä. Aiemmissa tutkimuksissa suuret PM2,5-pitoisuudet on yhdistetty muun muassa hengityssairauksiin ja sydän- ja verisuonitauteihin.

,

Hengitysilman suuret pienhiukkaspitoisuudet saattavat altistaa dementian ja sitä lievempien muistiongelmien kehittymiselle. Riskit kasvavat tasaisesti pienhiukkaspitoisuuden suurentuessa.

Suomeen merkittävä osa pienhiukkasista kulkeutuu ulkomailta, mutta paikallisesti autoliikenne ja puun pienpoltto voivat olla merkittäviä pienhiukkasten lähteitä.

Tiedot käyvät ilmi yhdysvaltalaistutkimuksesta, jossa 1 600 yli 65-vuotiasta seurattiin vuodet 2002–2014. Altistuminen PM2,5-pienhiukkasille pääteltiin yhdistämällä ilmanlaatumittauksia tietoihin osallistujien asuinalueista.

Kun tutkijat tarkastelivat vuoden aikana tapahtunutta altistusta, PM2,5-pitoisuuden suurentuminen 1 mikrogrammalla kuutiossa hengitysilmaa liittyi 67 prosenttia suurempaan dementian ja 75 prosenttia suurempaan kognitiivisten mielentoimintojen lievän heikentymisen riskiin. Yhteydet olivat vielä voimakkaampia, kun tutkijat analysoivat viiden vuoden altistusta.

Yhdysvaltalaisten havainnot vahvistavat näyttöä hengitysilman pienhiukkasten ja dementian yhteydestä ja osoittavat sen voimistuvan PM2,5-pitoisuuksien suurentuessa. Aiemmissa tutkimuksissa suuret PM2,5-pitoisuudet on yhdistetty muun muassa hengityssairauksiin ja sydän- ja verisuonitauteihin.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American Geriatrics Society -lehdessä.

Ulkoilman pienhiukkaset aiheuttavat Suomessa noin 1 800 ennenaikaista kuolemaa vuosittain, ja lievempien haittojen määrä on moninkertainen. Riskien on havaittu suurentuvan päivinä, joina ilmanlaatu on huono. Etenkin tämä koskee sydän- ja verisuonitauteja jo sairastavia.