‹ Takaisin

  |  06.09.2022   |  TARU VANHALA   |  ISTOCKPHOTO

Kiusaajilla suurempi riski syyllistyä väkivaltarikoksiin

Paljon kiusaavilla pojilla on lähes kolminkertainen riski syyllistyä vakaviin väkivaltarikoksiin aikuisiällä, kertoo tuore suomalaistutkimus.

,

Lapsilla, jotka kiusaavat toisia usein 8–9 vuoden iässä, on kohonnut väkivaltarikollisuuden riski 31 vuoden ikään mennessä, osoittaa Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen tuore kansallinen syntymäkohorttitutkimus.

Kohonnut riski syyllistyä väkivaltarikoksiin aikuisena havaittiin sekä usein kiusaavilla pojilla että tytöillä. Usein kiusaavien poikien suhteellinen riski tehdä seuranta-aikana vakava väkivaltarikos, kuten henkirikos tai törkeä pahoinpitely, oli lähes kolminkertainen verrattuna niihin poikiin, jotka eivät kiusanneet lainkaan.

Kiusatuksi joutuminen ei sen sijaan ollut yhteydessä lisääntyneeseen väkivaltarikollisuuden riskiin.

Tutkimuksessa huomioitiin sosioekonomiset taustat ja mahdollinen lapsuusiän psyykkinen oireisto. Yhteys kiusaamisen ja väkivaltarikollisuuden välillä säilyi vanhempien koulutustasosta, perheen rakenteesta ja mahdollisesta lapsuusiän psyykkisestä oireistosta riippumatta. 

- Tutkimuksemme osoitti kiusaamisen ja väkivaltarikosten yhteyden sekä miehillä että naisilla. Löydökset vahvistavat aiempia viitteitä, joiden mukaan kiusaamisen ehkäisy voi mahdollisesti vähentää väkivaltarikoksia, sanoo päätutkija Elina Tiiri Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksesta.

Tutkimus perustui Suomessa vuonna 1989 kerättyyn laajaan, koko maan kattavaan epidemiologiseen aineistoon. Kun tutkimusaineisto kerättiin, osallistujat olivat 8–9-vuotiaita. Kun osallistujat olivat 30–31-vuotiaita, kerättiin poliisirekisteristä tieto kaikista heihin kohdistuvista väkivaltarikosepäilyistä. Tutkimukseen osallistui yli 5 400 henkilöä.