Tärkeä tiedote   |  23.07.2024  Paramax Rap -valmisteessa virheellisiä pakkausmerkintöjä

‹ Takaisin

  |  14.09.2023   |  UUTISPALVELU DUODECIM   |  INGIMAGE

Kuulolaite saattaa pienentää muistisairausriskiä

Huonokuuloiset ovat muita alttiimpia muistisairauksille, mutta ainakin riskipotilaiden riski voi pienentyä, jos he saavat kuulolaitteen.

,

Huonokuuloiset ovat muita alttiimpia muistisairauksille. Tuoreen tutkimuksen mukaan ainakin riskipotilaiden riski sairastua muistihäiriöihin voi pienentyä, jos he saavat kuulolaitteen.

Lancet-lehden julkaisemat tulokset ovat mielenkiintoisia, sillä kuulolaitteet on yhdistetty muistisairauksien riskin pienentymiseen ennenkin, mutta yhteys on usein nähty riippumatta potilaiden muista sairauksista. Nyt julkaistussa tutkimuksessa yhteys näkyi vain potilailla, jotka olivat jo valmiiksi suurentuneessa muistin ja muiden kognitiivisten mielentoimintojen heikentymisen vaarassa.

Tutkimuksessa tarkasteltiin lähes tuhatta huonokuuloista keskimäärin 77-vuotiasta, joista puolet satunnaistettiin saamaan kuulolaitteet ja neuvontaa ja puolet vain yleistä terveysopastusta.

Tulosten perusteella kuulolaiteryhmäläisten muisti ja muut kognitiiviset mielentoiminnot heikkenivät hitaammin kuin verrokkien, mutta tämä havaittiin vain potilailla, joilla oli enemmän kognitiivisten toimintojen hidastumiseen liitettyjä riskitekijöitä. Potilaita seurattiin keskimäärin kolme vuotta.

Tulokset olisi hyvä varmistaa suuremmissa lisätutkimuksissa, mutta ne viittaavat kuulolaitteiden todennäköisesti pienentävän vain riskipotilaiden muistisairausriskiä. Huonokuuloisuuden ja muistisairauksien yhteyttä ei tunneta kovin hyvin, mutta aistien heikentyminen voi muun muassa vähentää liikuntaa ja sosiaalista kanssakäymistä ja siten edistää dementian kehittymistä.

Keski-ikäisistä noin joka viidennellä on keskustelua haittaava kuulovika, mutta ne yleistyvät huomattavasti iän myötä. Yli 80-vuotiaista kuulovikaisia on noin kolmannes.

Arviolta 100 000 suomalaista sairastaa lievää ja melkein yhtä moni pitemmälle ehtinyttä dementiaa.