‹ Takaisin

  |  21.04.2023   |  UUTISPALVELU DUODECIM   |  INGIMAGE

Laihduttaminen voi korjata polven nivelrikkoa

Tuoreen tutkimuksen mukaan laihtuminen vähentää nivelrikkoon liittyviä rakenteellisia muutoksia ja saattaa jopa ehkäistä polven nivelrikon kehittymisen.

,

Lihavuus on merkittävä polven nivelrikkojen aiheuttaja, tutkimuksista tiedetään. Uuden tutkimuksen perusteella nivelrikkoon kuuluvat rakenteelliset muutokset voivat kuitenkin vähentyä, jos potilas onnistuu laihduttamaan. Laihtuminen saattaa myös ehkäistä polven nivelrikon kehittymisen.

Tutkimuksen mukaan 4–5 vuoden seurannan aikana laihtuneiden riski sairastua polven nivelrikkoon oli sitä pienempi, mitä enemmän paino oli pudonnut. Nivelrikkoa jo potevien sairaus puolestaan eteni hitaammin, jos he laihtuivat seurannan aikana. Painoindeksin pieneneminen liittyi suotuisiin rakenteellisiin muutoksiin polvessa.

Havainnot pitää varmistaa satunnaistetuissa laadukkaissa tutkimuksissa, mutta ne viittaavat laihduttamisen korjaavan polven nivelrikkoon liittyviä rakenteellisia muutoksia. Jotta vaikutus on merkittävä, laihtumisen pitää kuitenkin olla huomattavaa.

Aiemmissa tutkimuksissa lihavuus on yhdistetty nivelrikkoon ja laihtuminen nivelkipujen vähentymiseen ja toimintakyvyn parantumiseen. Näyttö laihduttamisen vaikutuksista nivelrikkoisen polven rakenteeseen on kuitenkin ollut vähäisempää.

Tulokset julkaistiin Arthritis & Rheumatology -lehdessä, ja ne perustuvat lähes 10 000 keskimäärin kuusikymppisen seurantaan.

Maailmanlaajuisesti noin viidennes yli 40-vuotiaista sairastaa polven nivelrikkoa. Ylipaino ja lihavuus aiheuttavat niistä noin neljänneksen.

Maailman aikuisväestöstä ainakin 40 prosenttia on ylipainoisia ja 13 prosenttia lihavia. Suomalaisista aikuisista noin neljännes on lihavia, mutta normaalipainon ylittää kaksi kolmannesta miehistä ja yli puolet naisista.