‹ Takaisin

  |  06.04.2023   |  TARU VANHALA   |  INGIMAGE

Lasten ja nuorten ylipaino yleisempää maaseudulla

Etäisyydet kodin ja koulun tai harrastusten välillä ovat haja-asutusalueilla usein pitkiä, mikä vähentää lasten ja nuorten mahdollisuuksia liikkua itsenäisesti kävellen tai pyörällä.

,

Lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus ovat yleisempiä maaseutumaisilla alueilla kuin kaupunkimaisilla alueilla niin alle kouluikäisten, alakouluikäisten kuin yläkouluikäistenkin ikäryhmissä. Tiedot käyvät ilmi THL:n tuoreesta tutkimuksesta.

Alueiden väliset erot ylipainon ja lihavuuden yleisyydessä olivat pojilla suurempia kuin tytöillä ja kouluikäisillä suurempia kuin alle kouluikäisillä.

Alakouluikäisillä pojilla ylipaino oli 10 prosenttiyksikköä ja lihavuus 7 prosenttiyksikköä yleisempää harvaan asutulla maaseudulla kuin kaupunkialueella.

Pitkät välimatkat vähentävät itsenäistä liikkumista

Alueellisia eroja ylipainon yleisyydessä selittävät esimerkiksi väestön koulutus- ja tuloerot sekä mahdollisuudet terveyttä edistäviin ruoka- ja elintapavalintoihin.

Maaseudulla etäisyydet kodin ja koulun tai harrastusten välillä ovat usein pitkiä, mikä vähentää lasten ja nuorten mahdollisuuksia liikkua itsenäisesti kävellen tai pyörällä. Pitkät etäisyydet vaikuttavat myös vapaa-ajan määrään.

Lähimetsät ja luontoliikuntamahdollisuudet ovat tärkeitä sekä kaupungissa että maaseudulla asuville. Maaseudulla luonto ja metsät ovat lähellä tarjoten monipuolisia mahdollisuuksia ulkoiluun ja retkeilyyn, mutta rakennettuja liikuntapaikkoja tai järjestettyä harrastustoimintaa on yleensä vähemmän kuin kaupungeissa.

Lasten ja nuorten ruoka- ja liikuntatottumuksiin voidaan vaikuttaa

Perhetaustasta tai asuinalueesta johtuvia eroja ruoka- ja liikuntatottumuksissa voidaan tasoittaa varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Ravitsemussuositusten mukainen ruoka ja ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa ja koulussa edistävät lasten ja nuorten terveyttä ja hyvää ravitsemusta.

Varhaiskasvatuksen ja koulujen toimintakulttuuria voidaan kehittää liikunnallisemmiksi lisäämällä päiväkoti- ja koulupäivään liikuntaa, liikunnallisia leikkejä ja järjestämällä harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteyteen.

Harrastustoiminnan kehittämisessä ja järjestämisessä on huomioitava myös koulukuljetuksella kulkevat lapset ja nuoret. Myös järjestöillä on merkittävä rooli terveiden elintapojen edistämisessä, sillä ne tarjoavat monilla alueilla lapsille, nuorille ja lapsiperheille monipuolista kerho- ja harrastustoimintaa.