‹ Takaisin

  |  18.01.2024   |  UUTISPALVELU DUODECIM   |  ISTOCK

Lemmikki ylläpitää yksinäisen ikäihmisen muistia

Iäkkään muisti ja muut kognitiiviset mielentoiminnot heikentyvät nopeammin, jos hän asuu yksin. Tuoreen tutkimuksen mukaan tämä ei kuitenkaan koske lemmikin omistajia.

,

Iäkkään muisti ja muut kognitiiviset mielentoiminnot heikentyvät nopeammin, jos hän asuu yksin, mutta tämä ei näyttäisi koskevan lemmikinomistajia.

Brittiaineistoon perustuvan tutkimuksen mukaan lemmikinomistajien kielellinen muisti ja kielellinen sujuvuus heikentyvät testien mukaan hitaammin kuin samanikäisten, joilla ei ole lemmikkiä. Tämä koskee kuitenkin vain henkilöitä, jotka asuvat yksin.

Yksin asuvien tiedetään olevan suurentuneessa kognitiivisten mielentoimintojen heikentymisen vaarassa, mutta tässä aineistossa yksin asuvat lemmikinomistajat saivat samanlaisia testituloksia kuin puolisonsa kanssa asuvat lemmikinomistajat. Tämä viittaa siihen, että he saattavat välttyä yksin asumiseen liittyvältä riskiltä.

Tulosten tulkinnassa kannattaa olla varovainen, sillä tutkimuksessa tarkasteltiin vain kielellistä muistia ja kognitiota eikä ole varmaa ulottuuko yhteys myös muihin ajatustoimintoihin. Tutkijat kaipaavatkin lisätutkimuksia, joissa muistia ja kognitiota selvitetään laajemmin. He ehdottavat lisäksi satunnaistettua tutkimusta, jossa yksin asuville vanhuksille annetaan lemmikkejä hoidettavaksi.

Tutkimus julkaistiin JAMA Network Open -lehdessä, ja siihen osallistui lähes 8 000 keskimäärin 66-vuotiasta, joista 35 prosentilla oli lemmikki ja 27 prosenttia asui yksin. Osallistujia seurattiin kahdeksan vuoden ajan.