‹ Takaisin

  |  14.10.2014

Liikunta parantaa koululaisten keskittymistä

Tunti liikuntaa koulun jälkeen voi parantaa koululaisten keskittymiskykyä ja ajattelua.

Tuore yhdysvaltalaistutkimus osoittaa, että liikunnan hyödyt havaitaan jo yhdeksän kuukauden harrastamisen jälkeen.

Yhdysvaltalaisten tulokset perustuvat kokeeseen, jossa runsaat kaksisataa 7–9-vuotiasta osallistui yhdeksän kuukauden ajan koulun jälkeen ohjattuun liikunta-leikkiryhmään tai vertailuryhmään.

Lapsille tehtiin kognitiivisia mielentoimintoja mittaavia testejä ja aivokuvaukset tutkimuksen alussa ja lopussa.

Liikuntaryhmiin osallistuneiden lasten fyysinen kunto parani tutkimuksen aikana, mutta lisäksi lasten testitulokset paranivat keskittymiskyvyn ja ns. kognitiivisen joustavuuden osalta. Kognitiivisella joustavuudella tarkoitetaan kykyä sopeuttaa ajattelua ja vaihtaa ajatusmallien ja käsitteiden välillä sekä ajatella useita asioita samanaikaisesti. Muun muassa luova ongelmien ratkaisu nojaa kognitiiviseen joustavuuteen. Myös liikuntaryhmäläisten kyky käsitellä tietoa nopeutui tutkimuksen aikana, tutkijat havaitsivat.

Tutkijat pitävät tuloksiaan osoituksena liikunnan kyvystä parantaa koululaisten aivojen toimintaa ja etenkin keskittymiskykyä. Muutokset olivat selvästi suurempia kuin verrokkiryhmässä havaitut muutokset, jotka vastasivat yhdeksän kuukauden kuluessa normaalisti havaittavia muutoksia tämän ikäisillä.

Tulokset julkaistiin Pediatrics-lehdessä.

UUTISPALVELU DUODECIM