‹ Takaisin

  |  18.06.2015

Mammografia vähentää 50–69-vuotiaiden rintasyöpäkuolleisuutta

Seulonnoista saatavat hyödyt ovat tutkijoiden mukaan suurempia kuin niihin liittyvät haitat

Mammografia on keskeisin rintasyövän seulontamenetelmä, mutta sen tehokkuus on kyseenalaistettu viime vuosina.

Tuoreen selvityksen perusteella mammografiaseulontojen hyödyt ovat kuitenkin haittoja suurempia ainakin 50–69-vuotiaille naisille. Suomessa mammografiaan kutsutaan 50–70-vuotiaat naiset joka toinen vuosi.

New England Journal of Medicinen julkaisemat tulokset perustuvat 29 asiantuntijan tekemään tutkimuskatsaukseen.

Katsauksessa käytiin läpi yhteensä 40 tutkimuksen aineistot ja niiden perusteella 50–69-vuotiaiden mammografiassa käyvien naisten riski kuolla rintasyöpään on noin 40 prosenttia pienempi kuin naisten, jotka eivät käy seulonnoissa.

Mammografian hyödyt saattoivat ulottua myös tätä vanhempiin naisiin, mutta alle 50-vuotiaita naisia koskevia tutkimustuloksia oli liian vähän, jotta niiden perusteella voisi sanoa mitään varmaa.

Mammografia ei ole virheetön menetelmä ja osalla naisista seulonnoissa havaitaan rintamuutoksia, jotka tarkemmissa tutkimuksissa osoittautuvat vaarattomiksi ja virheellisiksi havainnoiksi. Nyt julkaistujen tulosten perusteella näin käy noin 20 prosentille naisista, jotka käyvät mammografiassa kymmenen kertaa ikävuosina 50–70.

Seulonnoista aiheutuva säteilyaltistus voi väestötasolla myös aiheuttaa kuolemia. Riippuen naisten iästä ja seulontojen määrästä mammografiat voivat epäsuorasti aiheuttaa noin 1–10 kuolemantapausta sataatuhatta naista kohden, tulokset osoittavat.

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä, joten lopulta kun seulontojen kaikki hyvät ja huonot puolet 50–69-vuotiaille naisille huomioidaan, mammografiaseulonnoista saatavat hyödyt ovat tutkijoiden mukaan suurempia kuin niihin liittyvät haitat.

Rintasyöpään sairastuu noin joka yhdeksäs nainen.

UUTISPALVELU DUODECIM