‹ Takaisin

  |  27.04.2015

MPR-rokote ei aiheuta autismia edes riskilapsille

MPR-rokotus ei aiheuta autismia lapsille edes perheissä, joissa vanhimmalla lapsella on jo todettu autismi, yhdysvaltalaistutkimus osoittaa.

Tutkijat toivovat tulosten vakuuttavan vanhempia, jotka arkailevat lastensa rokottamista autismin pelossa. MPR-rokote suojaa tuhka- ja vihurirokkoa ja sikotautia vastaan.

Autismia ja MPR-rokotetta ei ole yhdistetty toisiinsa yhdessäkään varteenotettavassa tutkimuksessa, mutta silti osa vanhemmista uskoo tällaiseen vaikutukseen. Etenkin huolestuneita ovat olleet vanhemmat, joilla on jo yksi autistilapsi. Tämän tiedetään ennakoivan suurempaa autismiriskiä myös myöhemmille lapsille.

Nyt julkaistut tulokset perustuvat 96 000 lapsen seuranta- ja rekisteritietoihin. Lapsista 2 prosentilla oli autistinen vanhempi sisar.

Tutkimuksen aikana autismi todettiin 7 prosentilla lapsista, joilla oli autistinen vanhempi sisar, ja vain noin prosentilla muista lapsista. Kun tiedot yhdistettiin rokotustietoihin, tutkijat eivät kuitenkaan löytäneet minkäänlaista yhteyttä MPR-rokotteen ottamisen ja autismiriskin väliltä kummassakaan lapsiryhmässä.

Yhdysvaltalaisten tulokset ovat vahva lisäosoitus siitä, että MPR-rokotukset ovat turvallisia eivätkä lisää lapsen riskiä sairastua autismiin edes silloin, kun lapsen autismiriski on muista syistä suurentunut.

Tutkimus julkaistiin Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-lehdessä.

UUTISPALVELU DUODECIM