‹ Takaisin

  |  28.02.2024   |  TARU VANHALA   |  ISTOCK

Napostelulla ja tunnesyömisellä yhteys univaikeuksiin

Vaihdevuodet lisäävät univaikeuksia, mutta syy ei ole yksinään hormonaalisissa muutoksissa. Tuoreen tutkimukseen mukaan myös elintavoilla on vaikutusta uneen.

,

Unella on tärkeä merkitys niin fyysiselle kuin psyykkiselle terveydelle. Univaikeudet näyttävät lisääntyvän selvästi vaihdevuosien aikana. Tähän voivat vaikuttaa vaihdevuosien hormonaaliset muutokset, mutta tuoreen Jyväskylän yliopiston tutkimuksen mukaan myös elintavoilla saattaa olla yhteys uneen.

Syömiskäyttäytymisen yhteyttä vaihdevuosien aikaiseen unenlaatuun ei ole aiemmin juurikaan tutkittu. Sen sijaan tutkimusnäyttö vaihdevuosien vaikutuksesta uneen on ollut ristiriitaista.

- Koska naissukuhormoni estrogeeni osallistuu kylläisyyden tunteen säätelyyn, saattaa vaihdevuosien aikana tulla muutoksia syömiskäyttäytymiseen, joka voisi heijastua myös unikäyttäytymiseen, kuvailee Gerontologian tutkimuskeskuksessa työskentelevä väitöskirjatutkija Hannamari Lankila.

Syömiskäyttäytymisellä parempaa unta

Nyt julkaistun tutkimuksen osallistujat edustivat kolmea vaihdevuosiryhmää: esivaihdevuodet, vaihdevuosien siirtymävaihe ja vaihdevuodet ohittaneet. Yli 20 prosenttia naisista koki unenlaatunsa huonoksi tai melko huonoksi. Vaihdevuodet ohittanut ryhmä nukkui huonommin verrattuna muihin ryhmiin.

Vaihdevuosistatus ei ollut yhteydessä uneen, kun tulosten analysoinnissa huomioitiin useita muita uneen vaikuttavia tekijöitä mukaan lukien syömiskäyttäytyminen.

— Tulosten perusteella napostelu ja tunnesyöminen olivat yhteydessä siihen, että naisten yöunen pituus oli lyhyempi ja he kokivat itsensä väsyneeksi päiväsaikaan, kertoo Lankila.

Yhteys unen ja syömiskäyttäytymisen välillä on luultavimmin kaksisuuntainen, joten huono uni voi aiheuttaa epäterveellisempää syömiskäyttäytymistä, ja toisin päin.

Riittämätön ja huonolaatuinen uni on yhteydessä suoraan tai välillisesti muun muassa tyypin II diabetekseen, ylipainoon, masennukseen sekä sydän- ja verisuonitauteihin.