‹ Takaisin

  |  28.04.2020   |  TARU VANHALA   |  INGIMAGE

Otsonointi ei tehoa koronavirukseen

Otsonaattoreita eli otsonikaasua tuottavia laitteistoja kaupataan aktiivisesti koronaviruksen torjuntaan. Menetelmän tehosta virusta vastaan ei ole tutkittua tieteellistä näyttöä. Laitteet ovat hengenvaarallisia asiantuntemattomissa käsissä.

,

Otsonaattoreita markkinoidaan aktiivisesti kuluttajille virusten, sienien ja homeiden torjuntaan työ- ja asuintiloista, autoista tai rakenteista. Tästä huolimatta edes suurien, ihmiselle haitallisten otsonipitoisuuksien ei ole osoitettu tuhoavan sieni- ja bakteerikasvua rakennusmateriaalien pinnalta ja sisältä. Minkäänlaista näyttöä otsonoinnin tehosta myöskään koronaviruksen torjuntaan ei ole.

Viranomaiset korostavat, että otsoni aiheuttaa jo pieninä pitoisuuksina terveyshaittoja. Lyhytaikainenkin altistuminen voi heikentää keuhkojen toimintaa tai pahentaa astmaa. Osa myynnissä olevista laitteista tuottaa otsonikaasua niin tehokkaasti, että laitteet ovat asiantuntemattoman henkilön käsissä jopa hengenvaarallisia.

Otsonointia käytetään hajujen poistossa esimerkiksi savuvahinkojen yhteydessä. Menetelmän ja laitteiden käyttöön liittyy paljon varotoimentoimenpiteitä. Otsonoitavan tilan ilmanvaihto pitää sulkea ja otsonin pääsy viereisiin asuntoihin estää. Käsiteltävät tilat tulee tyhjentää kokonaan ja irtaimisto käsitellä erikseen. Otsonoinnin jälkeen tila pitää tuulettaa huolellisesti ja pinnat puhdistaa pyyhkimällä.

Tukes, THL ja TTL suosittelevat otsointilaitteiden käyttöä vain ammattilaisille. Niitä ei myöskään tulisi markkinoida mikrobien torjumiseen viittaamalla harhaanjohtavasti terveysvaikutuksiin.