‹ Takaisin

  |  29.10.2021   |  TARU VANHALA   |  INGIMAGE

Poikien ylipaino yleistynyt

Kouluikäisistä pojista ylipainoisia tai lihavia oli viime vuonna 29 prosenttia, kertoo THL:n tuore tilasto. Kuntakohtaiset erot ovat kuitenkin suuria.

,

Kouluikäisistä pojista yhä useampi on ylipainoinen tai lihava. Alakouluikäisistä pojista 30 prosenttia oli viime vuonna ylipainoisia tai lihavia, kun vastaava osuus vuonna 2017 oli 26 prosenttia. Yläkouluikäisistä pojista ylipainoisten tai lihavien osuus kasvoi samana ajanjaksona 27:stä 30 prosenttiin. Kouluikäisillä tytöillä ylipainoisten tai lihavien osuudessa ei havaittu mainittavaa muutosta. Tiedot perustuvat THL:n tuoreeseen tilastoon.

 Kaikkiaan 2‒16-vuotiaista pojista ylipainoisia tai lihavia oli viime vuonna 29 prosenttia ja saman ikäisistä tytöistä 18 prosenttia. 

Tilastossa ylipainon ja lihavuuden määrittelyssä raja-arvoina käytettiin ISO-BMI-arvoa eli aikuisen painoindeksiä vastaavaa lapsen painoindeksiä. Ylipainoisiksi tai lihaviksi määriteltiin lapset, joiden arvo oli 25 kg/m2 tai enemmän.

- Lasten ylipainon yleistymisen taustalla on todennäköisesti useita tekijöitä elintavoissa ja elinympäristössä. Tarjolla on esimerkiksi runsaasti energiatiheitä ruokia ja juomia ja istuva elämäntapa on yleistynyt sekä lapsilla että aikuisilla, sanoo THL:n kehittämispäällikkö Päivi Mäki.

Kuntakohtaiset erot suuria

THL:n tiedot perustuvat lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa tehtyihin pituus- ja painomittauksiin. Vuoden 2020 aineisto kattoi 41 prosenttia 2‒16-vuotiaista lapsista ja nuorista.

Tietoja puuttuu erityisesti alueilta, joiden terveydenhuollon potilastietojärjestelmästä lasten pituus- ja painotiedot eivät siirry automaattisella poiminnalla THL:n perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusjärjestelmään.

Ylipainoisten tai lihavien lasten ja nuorten osuudessa havaittiin suuria kuntakohtaisia eroja: pojista heitä oli kunnasta riippuen 13‒57 prosenttia ja tytöistä 11‒39 prosenttia.

Pienten kuntien tuloksia tarkastellessa on syytä huomioida myös, että alueen väestömäärässä tapahtuvat pienetkin muutokset voivat vaikuttaa lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyyteen.