‹ Takaisin

  |  29.06.2016

Statiinit pienensivät sydäninfarktipotilaiden kuolemanriskiä

Yhden vuoden seurannassa statiineja käyttävien sydäninfarktipotilaiden kuolemanriski ja riski joutua pitkäaikaishoitoon pienenivät.

Statiinien käyttäjillä havaittiin myös vähemmän aivoverenkiertohäiriöitä kuin statiineja käyttämättömillä. Sen sijaan tilastollisesti merkitsevää yhteyttä riskiin saada uusintasydäninfarkti ei havaittu.

Tulokset käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uudesta tutkimuksesta, jossa tutkittiin sydäninfarktipotilaiden lääkkeiden käyttöä vuosina 1998–2013 sekä arvioitiin statiinien käytön hyötyjä, haittoja ja kustannusvaikuttavuutta sydäninfarktipotilailla 1998–2011.

Statiinien käyttäjien yhden vuoden hoitokustannukset olivat koko tutkimusaikana noin vajaat tuhat euroa suuremmat kuin statiineja käyttämättömillä. Hoitokustannukset sisälsivät sairaala- ja lääkekustannukset.

Ero hoitokustannuksissa väheni ajan myötä. Tutkimuksen viimeisinä vuosina statiinien käyttäjien hoitokustannukset olivat jopa pienemmät kuin muilla potilailla.

– Kun nämä lisäkustannukset suhteutetaan lisäksi statiinien käytöllä aikaansaatuihin lisäelinvuosiin, on statiinihoito erittäin kustannusvaikuttavaa, toteaa THL:n tutkimusprofessori Unto Häkkinen.

Hoidon hyödyt olivat suurimmillaan viimeisellä tutkimusajanjaksolla 2008–2011, jolloin statiinien lisähyödyt saavutettiin muita potilaita pienemmillä kustannuksilla.

Tutkimuksessa oli mukana yli 60 000 ensimmäisen sydäninfarktin saanutta potilasta, jotka eivät olleet käyttäneet statiineja ennen infarktia. Statiinien käytön aloittaneita verrattiin potilaisiin, jotka eivät käyttäneet statiineja infarktin jälkeen.

Tulosten varmentamiseksi käytettiin myös kaltaistettua potilasaineistoa, jossa haettiin statiineja käyttäneille iän, sukupuolen, asuinpaikan ja muiden sairauksien suhteen samanlaiset verrokit niiden potilaiden joukosta, jotka eivät käyttäneet statiineja. Verrokkiaineistossa oli mukana 28 000 potilasta.

ERJA ELO