‹ Takaisin

  |  13.11.2020   |  TARU VANHALA   |  INGIMAGE

Suomalaiset nuoret käyttävät eurooppalaisnuoria harvemmin päihteitä

Perinteiset päihteet, alkoholi ja tupakka, eivät houkuttele suomalaisnuoria enää. Yhä useampi 15-16-vuotias on raitis ja savuton. Sen sijaan huumekokeilut ja lääkkeiden väärinkäyttö ovat Suomessa hieman yleistyneet.

,

Raittiiden, alkoholia juomattomien 15–16-vuotiaiden nuorten osuus on kasvanut Suomessa ja lähes koko Euroopassa vuodesta 1995 vuoteen 2019, kertoo laaja koululaisten päihteiden käyttöä seuraava EPSAD-tutkimus.

Suomalaisnuoret käyttävät alkoholia keskimäärin muita eurooppalaisnuoria harvemmin. Muissa Pohjoismaissa Tanskaa lukuunottamatta luvut ovat vieläkin paremmat.

Suomessa myös humalajuominen on vähentynyt nopeammin kuin Euroopassa keskimäärin. Huolestuttavaa kuitenkin on, että Suomessa ja Pohjoismaissa alkoholia käyttävät nuoret juovat kerralla edelleen selvästi enemmän kuin eurooppalaiset nuoret keskimäärin.

Myös tupakoinnin suosio nuorten keskuudessa on vähentynyt tasaisesti koko 2000-luvun. Suomessa päivittäin tupakoivia nuoria on vähemmän kuin Euroopassa keskimäärin.

Viime vuosina sähkösavukkeiden käyttö on yleistynyt perinteisten savukkeiden rinnalla. Suomalaisnuoret käyttävät sähkösavukkeita kuitenkin vähemmän kuin eurooppalaiset nuoret keskimäärin.

Huumekokeilut kasvussa

Yleisimmin käytetty huume Suomessa ja muualla Euroopassa on kannabis. Kannabiksen käyttö on suomalaisnuorilla harvinaisempaa kuin Euroopassa keskimäärin, mutta kannabis- sekä muut huumekokeilut ovat Suomessa lisääntyneet hieman viime vuosina toisin kuin Euroopassa keskimäärin.

Alkoholin ja lääkkeiden yhteiskäyttö on hieman lisääntynyt viime vuosina suomalaisilla, kuten muillakin pohjoismaisilla 15–16-vuotiailla nuorilla. Yhteiskäytön yleisyys oli suomalaisnuorilla vuonna 2019 Euroopan keskitasoa ja muita Pohjoismaita yleisempää. Samoin rauhoittavien ja unilääkkeiden käyttö ilman lääkärin määräystä oli suomalaisnuorilla Euroopan keskitasoa yleisempää.

Muiden huumeiden käyttö oli suomalaisnuorilla Euroopan keskitasoa harvinaisempaa.

Tulokset käyvät ilmi laajasta eurooppalaisesta ESPAD-tutkimuksesta (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs). ESPAD-tutkimus on tehty vuodesta 1995 alkaen neljän vuoden välein 23–39 Euroopan maassa. Vuonna 2019 kyselyyn osallistui 99 647 nuorta 35 maasta. Kyselyyn osallistuvat tutkimusvuonna 16 vuotta täyttävät koululaiset, jotka ovat Suomessa peruskoulun yhdeksännellä luokalla.