‹ Takaisin

  |  19.02.2020   |  TARU VANHALA   |  KATJA LÖSÖNEN

Suomalaiset ovat tyytyväisiä apteekkipalveluihin

Taloustutkimus Oy:n toteuttaman tuoreen tutkimuksen mukaan 93 prosentilla suomalaisista on positiivinen mielikuva apteekkien palveluista. Yhtä moni on erittäin tai melko tyytyväinen viimeisimpään apteekkikäyntiinsä.

,

Erityisen tyytyväisiä suomalaiset ovat apteekin henkilökunnan ammattitaitoon ja asiantuntijuuteen. Apteekki onkin Suomen ylivoimaisesti käytetyin terveyspalvelu ja lääketiedon lähde. Jopa 70 prosenttia tutkimukseen osallistuneista ilmoitti apteekin henkilökunnan tärkeimmäksi lääketiedon lähteeksi.

Asiointi apteekissa koetaan helpoksi. Apteekki on ainut terveyspalvelu, johon pääsee ilman ajanvarausta ja kuudelle kymmenestä apteekki on myös lähin terveyspalvelu. Tutkimuksen mukaan 80 prosenttia suomalaisista on tyytyväisiä apteekkien kokokonaismäärään. Kiitosta suomalaiset antavat myös apteekkien aukio-oloajoista, jotka ovat viime vuosina pidentyneet keskimäärin 58 viikkotuntiin. Apteekkia valittaessa tärkeimmät kriteerit ovatkin sijainti ja auki-oloajat.

Suomalaisten apteekkiasiointi 2020 -seurantatutkimuksen toteutti Suomen Apteekkariliiton toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Tutkimusotos painotettiin iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan vastaamaan 18–70-vuotiasta väestöä.