‹ Takaisin

  |  26.05.2017

Sydämen vajaatoiminta yleistyy vauhdilla

Sydämen vajaatoiminta on vaikeasti tunnistettava vakava oireyhtymä, joka tulee yleistymään merkittävästi väestön ikääntyessä.

,

Se on seurausta muista sairauksista, joissa sydämen pumppauskyky heikkenee – yleisimmät syyt ovat sepelvaltimotauti, kohonnut verenpaine ja sydämen läppäviat. Tyypillisiä oireita ovat hengenahdistus, väsymys ja nilkkaturvotus.

Vajaatoiminnan ennuste on parantunut lääkehoidon kehittymisen myötä, mutta koska oireyhtymä kehittyy sydänsairauksien loppuvaiheessa, siihen sairastuneiden potilaiden kuolleisuus on yhä hyvin suuri.

Mahdollisimman viiveetön ja oikea diagnoosi on potilaan ennusteen ja hyvän hoidon kannalta erittäin tärkeää. Sydämen vajaatoiminnan uudessa Käypä hoito -suosituksessa tuodaan esille parantuneet mahdollisuudet saada tehokasta hoitoa sairauteen sekä omahoidon merkitys potilaan elämänlaadulle. Koska sydämen vajaatoiminta on oire jostakin muusta sairaudesta, sen hoidossa pyritään aina vaikuttamaan vaivan varsinaiseen aiheuttajaan. Uuden suosituksen tavoitteena on tehostaa taudinmääritystä ja hoitoa ja vähentää oireyhtymään liittyviä kuolemia ja sairaalahoidon tarvetta.

Omahoidon tukemisella voidaan parantaa potilaan ennustetta ja vähentää sairaalahoidon tarvetta. Terveellisen ruokavalion, liikunnan, tupakoimattomuuden ja mielen hyvinvoinnin on todettu parantavan vajaatoimintapotilaan elämänlaatua merkittävästi.

Lähde: Duodecim

Sydänliiton toukokuussa käynnistynyt kampanja ”Se voi tapahtua kenelle tahansa” muistuttaa sydänsairauksien yleisyydestä. Kampanjalla kerätään varoja sydänsairauksien ennaltaehkäisyyn ja sairastuneiden tukemiseen. Lisätietoja osoitteessa kenelletahansa.fi.