‹ Takaisin

  |  21.05.2021   |  TARU VANHALA   |  ISTOCKPHOTO

Syöpään sairastumisessa huomattavia alueellisia eroja

Yksittäisiä syöpiä tarkastellessa suurimmat erot uusien syöpien määrässä ja kuolleisuudessa ovat naisten keuhkosyövässä.

,

Suomessa todettiin vuonna 2019 kaikkiaan 35 327 uutta syöpää ja 13 085 syöpäkuolemaa, selviää Suomen Syöpärekisterin uudesta tilastoraportista. Suomen yleisimmät syövät olivat eturauhassyöpä ja rintasyöpä.

Tavallisimmat syöpäkuolemien aiheuttajat miehillä olivat keuhko-, eturauhas- ja suolistosyöpä sekä naisilla rinta-ja keuhkosyöpä. Syöpätaakka jakautuu alueellisesti epätasaisesti ja eroja oli niin syöpäilmaantuvuudessa kuin -kuolleisuudessa.

Uusien syöpätapausten määrässä aluevaihtelu oli yleisesti ottaen suurempaa miehillä, mutta syöpäkuolemissa alueellista vaihtelua oli enemmän naisilla.

Yksittäisiä syöpiä tarkastellessa suurimmat erot uusien syöpien määrässä olivat naisten keuhkosyövässä. Helsingissä, Lapissa ja Ahvenanmaalla todettiin naisten keuhkosyöpiä selvästi muuta maata enemmän. Helsingissä naisten keuhkosyövän ilmaantuvuus oli lähes kaksinkertainen esimerkiksi Savonlinnaan nähden. Miesten keuhkosyövässä ei yhtä suuria alueellisia eroja ollut havaittavissa.

Syöpäkuolleisuuden vaihtelu oli yksittäisistä syövistä kaikkein suurinta naisten keuhkosyövässä. Naisten keuhkosyöpäkuolleisuus oli suurinta Helsingissä, noin 52 % suurempaa kuin koko maassa, ja Lapissa 48 % ja Ahvenanmaalla 44 % suurempaa kuin koko maassa.

Tarkemmin syövän alueellisiin vaihteluihin ja muihin uusiin syöpätilastoihin voi tutustua tuoreesta Syöpä 2019 -tilastoraportista.