‹ Takaisin

  |  15.07.2020   |  TARU VANHALA   |  ISTOCKPHOTO

Syöpäseulontoihin osallistumisessa väestöryhmien välistä eriarvoisuutta

Työelämän ulkopuolella olevat, vähemmän koulutetut sekä muita kuin kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvat naiset osallistuvat syöpäseulontoihin heikosti.

,

Kohdunkaulasyövän ja rintasyövän seulontaohjelmissa on nähtävissä väestöryhmien välistä eriarvoisuutta seulontaan osallistumisessa, ilmenee Suomen Syöpärekisterin Joukkotarkastusrekisterin koostamista seulontaohjelmien vuosikatsauksista.

Naisten osallistumiseen syöpäseulontoihin vaikuttavat merkittävästi niin äidinkieli, sosioekonominen asema kuin koulutustausta. Työelämän ulkopuolella olevilla, vähemmän koulutetuilla sekä muita kuin kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvilla syöpäseulontoihin osallistuminen on selvästi vähäisempää.

Esimerkiksi osallistumisaktiivisuus rintasyöpäseulontoihin on sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevien naisten kohdalla alimmillaan vain 62 prosenttia, kun taas hyvässä sosioekonomisessa asemassa olevista jopa 87 prosenttia käy kutsun tullen mammografiatutkimuksessa.

Rintasyövän seulonnan osallistumisaktiivisuus on myös selkeästi pienempää jotakin muuta kieltä äidinkielenään puhuvilla naisilla (63 %) kuin suomen-, ruotsin- tai saamenkielisten ryhmään kuuluvilla (83 %).

Kohdunkaulansyöpä kasvussa

Myös seulontatuloksissa on havaittavissa eroja väestöryhmien välillä. Kohdunkaulasyövän seulonnassa suhteellisesti enemmän lähetteitä jatkotutkimuksiin ja syövän esiasteita on muunkielisillä, kouluttamattomilla ja työntekijöillä.

Vuonna 2018 kohdunkaulasyövän seulontaohjelmassa todettiin 29 kohdunkaulasyöpää ja 842 esiastetapausta. Todettujen kohdunkaulasyöpien määrä oli suuri aikaisempiin vuosiin verrattuna. Myös esiasteiden määrä on ollut kasvussa jo pitkään. Nyt niitä oli puolitoista kertaa enemmän kuin viisi vuotta sitten.

Suurentuneisiin löydösmääriin on osaltaan vaikuttanut HPV-testin käyttöönotto seulonnassa. Kasvu viittaa kuitenkin myös siihen, että kohdunkaulasyövän riski on Suomessa suurentunut.

Kaikkiaan kohdunkaulasyövän seulontaan osallistui vuonna 2018 hieman yli 190 000 naista eli 70 prosenttia kutsutuista.

Rintasyöpäseulonnoissa kävi samana vuonna yli 300 000 naista. Löydettyjen tautitapausten määrä (2 000) on suurin piirtein sama kuin edellisvuosina.