‹ Takaisin

  |  25.01.2023   |  UUTISPALVELU DUODECIM   |  ISTOCKPHOTO

Syövästä toipuneet luunmurtumavaarassa

Varsinkin lonkan ja nikamien murtumat ovat syövän sairastaneilla muuta väestöä yleisempiä.

,

Syöpään sairastuneet, mutta siitä selvinneet, ovat suurentuneessa luunmurtumien vaarassa, tuore yhdysvaltalaistutkimus osoittaa. Varsinkin lonkan ja nikamien murtumat ovat heillä yleisempiä.

Tutkimus julkaistiin JAMA Oncology -lehdessä, ja siihen osallistui 92 000 keskimäärin 69-vuotiasta, joista 14 000 sairastui syöpään vuosina 1999–2017.

Pitkälle edenneeseen syöpään 1–5 vuoden sisällä sairastuneiden riski saada luunmurtuma oli kaksi kertaa suurempi kuin samanikäisten, jotka eivät olleet sairastaneet syöpää, tulokset osoittivat.

Riskit koskivat etenkin nikamien ja lonkan murtumia ja olivat voimakkaimpia potilailla, jotka olivat saaneet kemoterapiaa.

Tarkkaa mekanismia ei tunneta, mutta todennäköisesti kiihtynyt osteoporoosi eli luukato, lihasmassan vähyys, huono tasapaino ja kävelyn vaikeutuminen selittävät syövästä selvinneiden murtumariskiä.

Tupakointi suurensi ja fyysinen aktiivisuus todennäköisesti pienensi sairastumisriskiä, tutkijat havaitsivat. Onkin mahdollista, että syövästä selvinneiden iäkkäiden potilaiden luunmurtumat vähenisivät, jos heistä useampi liikkuisi aktiivisesti ja lopettaisi tupakoinnin.

Joka kolmas suomalainen sairastuu syöpään jossain vaiheessa elämäänsä, mutta heistä kaksi kolmannesta paranee. Syöpädiagnoosin saa vuosittain noin 30 000 suomalaista.