‹ Takaisin

  |  14.12.2016

Toimeentulotuen maksaminen siirtyy Kelalle tammikuussa 2017

Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät kunnilta Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa. Samalla tuen hakemisen luvataan helpottuvan.

Muutoksen taustalla on tarve vähentää kuntien tehtäviä ja velvoitteita.

Perustoimeentulotuki on henkilön tai perheen viimesijainen taloudellinen tuki, joka kattaa elämän perusmenoja. Toimeentulotukea saa jatkossa samoihin menoihin kuin ennenkin. Kunta voi myöntää edelleen täydentävää toimeentulotukea sellaisiin erityisiin menoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata.

Kelalla on yleensä valmiiksi käytettävissään asiakkaan etuustietoja, jolloin tuen hakeminen helpottuu. Kela antaa päätöksen perustoimeentulotuesta seitsemän arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta, jos hakemuksessa on kaikki tarvittavat tiedot. Hakemuksen liitteet ovat tarvittaessa myös kunnan käytettävissä.

Vuoden 2016 loppuun saakka kaikki toimeentulotuen asiat voi hoitaa oman kunnan sosiaalitoimistossa. Tammikuun 2017 toimeentulotukea on voinut hakea Kelasta paperilomakkeella 1. joulukuuta 2016 alkaen. Toimeentulotuen verkkoasiointi avataan 12. joulukuuta Kelan verkkosivuilla.

Lisätietoja: kela.fi/toimeentulotuki >

JENNI JUNTUNEN