‹ Takaisin

  |  17.02.2023   |  UUTISPALVELU DUODECIM   |  ISTOCKPHOTO

Työpaikan hengitysilmalla yhteys nivelreumariskiin

Ruotsalaistutkimuksen mukaan nivelreuma on tavallista yleisempi henkilöillä, joiden työpaikan hengitysilmassa on erilaisia pölyjä, kemikaaleja ja muita mahdollisesti haitallisia aineita.

,

Nivelreuma näyttäisi olevan tavallista yleisempi miehillä ja naisilla, joiden työpaikan hengitysilmassa on erilaisia pölyjä, kemikaaleja ja muita mahdollisesti haitallisia aineita. Yhteys on sitä voimakkaampi mitä pitempään altistus kestää ja mitä useammalle aineelle työntekijä altistuu.

Tiedot käyvät ilmi ruotsalaistutkimuksesta, jossa tarkasteltiin 4 000 nivelreumaan sairastunutta ja 6 500 samanikäistä tervettä verrokkia. Osallistujilta kyseltiin altistumisesta 32 eri hengitettävälle aineelle.

Nivelreuman riski oli noin neljänneksen suurempi, jos potilas oli altistunut ainakin yhdelle tarkastelluista aineista. Yhteys havaittiin vain nivelreumapotilailla, joilla oli sitrulliinipeptidivasta-aineita (ACPA).

Riskit olivat merkittävästi suurempia, jos työperäisen altistuksen lisäksi potilas tupakoi ja hän oli geneettisesti altis nivelreumalle. Tällaisten potilaiden sairastumisriski oli peräti 18 kertaa suurempi kuin savuttomien osallistujien, joilla ei ollut työperäistä altistusta tai perinnöllistä riskiä.

Miesten työperäinen altistuminen oli yleisempää ja myös kesti pitempään. Miehet altistuivat varsinkin pesuaineille, hiilimonoksidille eli häälle, kivi-, betoni- ja rautapölylle sekä polysyklisille aromaattisille hiilivedyille. Naiset altistuivat pesuaineiden lisäksi useimmiten paperipölylle ja hiilimonoksidille.

Ruotsalaisten tulokset vahvistavat näkemystä, jonka mukaan altistuminen työpaikan hengitysilman aineille saattaa laukaista nivelreuman. Etenkin tämä koskee tupakoivia potilaita, jotka ovat geneettisesti alttiita nivelreumalle.

Tutkimus julkaistiin Annals of the Rheumatic Diseases -lehdessä.

Nivelreumaan sairastuu vuosittain noin 40 aikuista 100 000:sta. Sairastuneista kaksi kolmannesta on naisia. Useimmiten oireet alkavat vähitellen esimerkiksi nivelten aamujäykkyytenä, arkuutena ja turvotuksena. Niveloireiden ja kipujen lisäksi nivelreuma voi aiheuttaa mm. väsymystä, ruokahaluttomuutta ja lämpöilyä.