‹ Takaisin

  |  15.06.2020   |  TARU VANHALA   |  INGIMAGE

Työstressillä ja epäterveellisellä ruokavaliolla yhteys

Tuoreen tutkimuksen mukaan työelämän kuormitus ja vuorotyö altistavat epäterveellisille ruokavalinnoille. Yhteydet näkyvät miehillä naisia selvemmin.

,

Elintarviketieteiden maisteri Katri Hemiö selvitti väitöskirjatutkimuksessaan, miten koettu stressi, stressin oireet, riittämätön palautuminen työstä ja vuorotyö näkyvät työntekijän ruokavalinnoissa ja ravintoaineiden saannissa.

Työelämän aiheuttama kuormitus on selvästi yhteydessä työntekijöiden epäterveellisempään ruokavalioon.

Myös vuorotyön havaittiin altistavan epäterveellisille ruokailutottumuksille päivätyötä enemmän. Riittämättömän työstä palautumisen ja epäterveellisten ruokavalintojen yhteydet näkyivät erityisesti miehillä, joilla ruokavalion laatu oli naisia huonompi.

Miehillä stressi ja uniongelmat johtavat vähentyneeseen hedelmien käyttöön ja lisääntyneeseen pikaruokien ja makeisten kulutukseen. Ravinnosta saatava rasvamäärä ja erityisesti tyydyttyneen rasvan määrä kasvaa miehillä työkuormituksen myötä.

Naisilla vastaavat oireet eivät vaikuttanut hedelmien syöntiin, mutta lisäävät miesten tavoin pikaruokien ja makeiden herkkujen napostelua.

Tyydyttyneen rasvan saannin ja vuorotyön tiedetään lisäävän riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin. THL:n tiedotteessa todetaan, että nyt valmistuneen tutkimuksen tulosten perusteella työntekijöiden työterveystarkastuksiin olisi tärkeää sisällyttää keskustelua ruokatottumuksista yhdessä stressioireiden kartoittamisen ja niihin vaikuttamisen kanssa.

Katri Hemiön kansanterveystieteen väitöskirja “Associations of perceived work stress and work schedule with dietary habits” tarkastetiin 12.6.2020 Helsingin yliopistossa.